Modellen kan sees på som en sjekkliste for å sikre at alle nødvendige trinn er blitt vurdert, eller som en kokebok for å identifisere alle ingrediensene i en statistisk produksjonsprosess.

Den beskriver faser, overordnede prosesser og delprosesser i statistikkproduksjonen. Fasene er avklare behov, planlegge, bygge, samle inn, klargjøre, analysere, formidle og evaluere. De overordnede prosessene er kvalitetsledelse, metadataforvaltning og dataforvaltning.

Prosessmodellen gir et standard rammeverk og harmonisert terminologi for å hjelpe virksomheter som produserer statistikk med å modernisere sine statistiske produksjonsprosesser, og å dele metoder. Den kan også brukes til å samordne data- og metadatastandarder og som en mal for prosessdokumentasjon. Videre kan modellen bidra til å harmonisere infrastruktur for statistisk databehandling og for å gi et rammeverk for evaluering og forbedring av prosesskvalitet.

FNs økonomiske kommisjon for Europa (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE) har utarbeidet modellen. Den siste versjonen av modellen (GSBPM v.5.1) ble publisert i januar 2019. SSB har deltatt i arbeidet med å utvikle og revidere modellen.

Faser

​​​​​​Figuren viser produksjonsfaser og endringsfaser i GSBPM. Produksjonsfaser består av å samle inn, klargjøre, analysere og formidle. Endringsfaser består av å avklare behov, planlegge og bygge.
​​​​​​Figuren viser endringsfaser og produksjonsfaser i GSBPM. Endringsfasene er å avklare behov, planlegge og bygge. Produksjonsfasene er å samle inn, klargjøre, analysere og formidle.

Delprosesser i de ulike fasene

​​​​​Figuren viser fasene og delprosessene i GSBPM. Figuren er tilgjengelig som tekst på side 12 i publikasjonen GSBPM (denne er lenket opp under overskriften "Les også").
​​​​​Figuren viser fasene (nivå 1) og delprosessene (nivå2) i GSBPM. Klikk på figuren for å se en større versjon av bildet.

Aktiviteter som ikke er direkte relatert til produksjon av statistikk og/eller styres på virksomhetsnivå eller strategisk nivå, er ikke beskrevet i GSBPM. Generic Activity Model for Statistical Organisations (GAMSO) beskriver støttefunksjoner som for eksempel strategi, ledelse, virksomhetsstyring, HR, økonomi, kvalitetsledelse på virksomhetsnivå og utvikling av kvalitetsrammeverk i statistiske organisasjoner.

Les også

Generic Statistical Business Process Model GSBPM (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse. Notater 2019/43