Institusjoner som er medlemmer i Utvalget for offisiell statistikk, er velkommen til å delta i Metodenettverket. Metodenettverket skal bidra til bedre kvalitet i offisiell statistikk. De som er med i nettverket kan delta på samlinger, på statistikkfaglige kurs og i digitale kanaler der medlemmene deler erfaringer og informasjon.