Utslipp til luft1990-2015

Innhold

Arkiv for Utslipp til luft - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. desember 2016 1990-2015 Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015
20. mai 2016 2015 Klimagassutslippene økte i 2015
18. desember 2015 1990-2014 Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014
7. mai 2015 2014 Klimagassutslippene nesten uendret i 2014
20. januar 2015 1990-2013 Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013
14. mai 2014 2013 Klimagassutslippene lite endret
30. januar 2014 1990-2012 Nedgang i klimagassutslippene i 2012
7. mai 2013 2012 Reduserte klimagassutslipp i 2012
17. mars 2000 1999 Fortsatt økning i klimagassutslippene
26. mars 2001 2000 Klimagassutslippene svakt redusert i 2000
21. mars 2002 2001 Klimagassutslippene høyere enn noen gang
1. april 2003 2002 Lavere utslipp av klimagasser i Norge
1. april 2004 2003 Utslipp av klimagasser økte kraftig i 2003
9. februar 2005 1990-2003 Utslippene av klimagasser opp 9 prosent
5. april 2005 2004 Klimagassutslippene øker fortsatt
11. mai 2006 1990-2005 Økt strømforbruk gav mindre klimagassutslipp
12. februar 2007 1990-2005 Midlertidig nedgang i klimagassutslipp
11. mai 2007 1990-2006 Klimagassutslippene ned 0,8 prosent
13. mai 2008 1990-2007 Stor økning i klimagassutslippene
19. mai 2009 1990-2008 Klimagassutslippene ned 2,2 prosent
7. februar 2013 1990-2011 Reduserte klimagassutslipp i 2011
8. mai 2012 2011 Lavere klimagassutslipp i 2011
13. februar 2012 1990-2010 Økte klimagassutslipp i 2010
6. januar 2000 1997-1998 CO2-utslippene øker fortsatt
25. mai 2011 1990-2010 Kraftig oppgang i klimagassutslippene
15. februar 2011 1990-2009 Klimagassutslippene kraftig ned i 2009
7. oktober 2000 6. oktober 2000 Kan gi 450 000 tonn mer CO2
19. mai 2010 1990-2009 Kraftig nedgang i klimagassutslippene
14. februar 2003 1990-2001 Klimagassutslipp opp på 1999-nivå igjen
24. januar 2002 1990-2000 Klimagassutslippene svakt redusert i 2000
9. februar 2006 1990-2004 Nye beregninger ga nedjusterte utslipp
13. februar 2004 1990-2002 Opp og ned siden 1996
9. februar 2009 1990-2007 Rekordhøye klimagassutslipp bekreftet
12. februar 2008 1990-2006 Lavere klimagassutslipp de to siste årene
15. februar 2010 1990-2008 Mindre utslipp av klimagasser fra transport

For tidligere publiseringer se også: Utslipp til luft, kommunetall, Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere og Utslipp av svoveldioksid.