21089
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/arkiv
21089
Kan gi 450 000 tonn mer CO2
statistikk
2000-10-07T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft6. oktober 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kan gi 450 000 tonn mer CO2

Dersom biltrafikken øker med 5 prosent som følge av regjeringens forslag om å senke bensin- og dieselavgiften, vil det gi en økning i CO2-utslipp på 450 000 tonn, eller 1,1 prosent av samlede nasjonale utslipp. NOx-utslippene vil øke med 1,2 prosent.

5 prosent økning i bensinbilers veitrafikk vil gi en økning på 250 000 tonn CO2 eller 0,6 prosent av samlede utslipp. 5 prosent økning i dieselbilers veitrafikk vil gi en økning på 200 000 tonn eller 0,5 prosent. Veitrafikkens andel av samlede CO2-utslipp er på 22 prosent.

For NOx er veitrafikkens andel litt høyere, 24 prosent. Økningene i nasjonale utslipp av NOx blir på knapt 3000 tonn eller 1,2 prosent for all veitrafikk, herav 0,5 prosent for bensinbiler og 0,7 prosent for dieselbiler.

I følge Transportøkonomisk institutt vil veitrafikken øke med 5 prosent dersom regjeringens forslag til reduserte bensin- og dieselavgifter blir vedtatt. Vi antar at 5 prosent økning i trafikken vil gi 5 prosent mer utslipp. Avvik fra dette kan tenkes dersom økningen vil føre til en vridning av kjøremønster, for eksempel at det blir mer køkjøring eller langturer, eller at nye eller gamle biler tar forholdsvis mer av økningen. Vi tror imidlertid at slike avvik vil være av mindre betydning, særlig for CO2 og NOx.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB