198132_tabell_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periodefullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periodeexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periodecsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode
Tabell 2Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 3Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 4Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 5Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.fullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.excel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.csv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.
Tabell 6Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 7Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 8Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodefullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodeexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodecsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode
Tabell 9Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 10Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 11Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 12Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året førfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året førexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året førcsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
Tabell 13Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 14Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalcsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal
Tabell 15Hovedtall for konsum. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconHovedtall for konsum. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconHovedtall for konsum. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconHovedtall for konsum. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 16Hovedtall for konsum. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconHovedtall for konsum. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconHovedtall for konsum. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconHovedtall for konsum. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 17Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconHovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconHovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconHovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 18Hovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året førfullscreen-iconHovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året førexcel-iconHovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året førcsv-iconHovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
Tabell 19Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconKonsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconKonsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconKonsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 20Konsum i husholdninger. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconKonsum i husholdninger. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconKonsum i husholdninger. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconKonsum i husholdninger. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 21Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconKonsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconKonsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconKonsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 22Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.fullscreen-iconKonsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.excel-iconKonsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.csv-iconKonsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.
Tabell 23Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconKonsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconKonsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconKonsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 24Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalfullscreen-iconKonsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalexcel-iconKonsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalcsv-iconKonsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal
Tabell 25Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 26Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 27Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 28Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis prisendring fra samme periode året førfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis prisendring fra samme periode året førexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis prisendring fra samme periode året førcsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
Tabell 29Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalcsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal
Tabell 30Eksport av varer og tjenester. Millioner kronerfullscreen-iconEksport av varer og tjenester. Millioner kronerexcel-iconEksport av varer og tjenester. Millioner kronercsv-iconEksport av varer og tjenester. Millioner kroner
Tabell 31Eksport av varer og tjenester. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconEksport av varer og tjenester. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconEksport av varer og tjenester. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconEksport av varer og tjenester. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 32Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconEksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconEksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconEksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 33Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året førfullscreen-iconEksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året førexcel-iconEksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året førcsv-iconEksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
Tabell 34Eksport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalfullscreen-iconEksport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalexcel-iconEksport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalcsv-iconEksport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal
Tabell 35Import. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconImport. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconImport. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconImport. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 36Import. Faste 2012-priser. Millioner kronerfullscreen-iconImport. Faste 2012-priser. Millioner kronerexcel-iconImport. Faste 2012-priser. Millioner kronercsv-iconImport. Faste 2012-priser. Millioner kroner
Tabell 37Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconImport. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconImport. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconImport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 38Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året førfullscreen-iconImport. Prosentvis prisendring fra samme periode året førexcel-iconImport. Prosentvis prisendring fra samme periode året førcsv-iconImport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
Tabell 39Import. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalfullscreen-iconImport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalexcel-iconImport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartalcsv-iconImport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal
Tabell 40Sysselsatte personer, etter næring. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer)fullscreen-iconSysselsatte personer, etter næring. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer)excel-iconSysselsatte personer, etter næring. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer)csv-iconSysselsatte personer, etter næring. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer)
Tabell 41Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året førfullscreen-iconSysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året førexcel-iconSysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året førcsv-iconSysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før
Tabell 42Sysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert (1 000 personer)fullscreen-iconSysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert (1 000 personer)excel-iconSysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert (1 000 personer)csv-iconSysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert (1 000 personer)
Tabell 43Sysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periodefullscreen-iconSysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periodeexcel-iconSysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periodecsv-iconSysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode
Tabell 44Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millionerfullscreen-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millionerexcel-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millionercsv-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millioner
Tabell 45Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millionerfullscreen-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millionerexcel-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millionercsv-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner
Tabell 46Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periodefullscreen-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periodeexcel-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periodecsv-iconUtførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode
Tabell 47Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconLønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconLønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconLønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 48Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendringfullscreen-iconRevisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendringexcel-iconRevisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendringcsv-iconRevisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring

Detaljerte tabeller:

Produktivitetsberegninger for næringer

Kvartalsvis nasjonalregnskap fra 1978 (xlsx-filer)

Årlig nasjonalregnskap fra 1970 (xlsx-filer)

CSV tabellene er erstattet av xlsx tabeller. Innholdet i noen av tabellene vil være litt endret i forhold til tidligere. De nye Excel tabellene bygger Lagret spørring mot statistikkbanken.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken