Tabell

Sysselsatte personer, etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer1,21,10,20,20,30,30,2
 
Jordbruk og skogbruk-2,01,3-1,20,02,2-0,31,8
Fiske, fangst og akvakultur-1,34,31,4-0,21,22,01,8
Bergverksdrift0,1-1,7-0,9-1,00,00,9-0,4
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester4,10,41,10,1-0,3-0,7-1,8
¬ Utvinning av råolje og naturgass3,8-0,21,00,1-0,4-1,4-2,0
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass4,51,01,20,1-0,2-0,1-1,6
Industri1,50,70,50,00,30,0-0,2
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri2,00,40,4-0,40,30,4-0,2
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,1-2,1-0,5-1,1-0,20,7-3,0
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-3,5-1,80,1-1,0-0,40,00,1
¬ Produksjon av papir og papirvarer-16,2-11,9-5,3-4,7-3,6-1,9-0,6
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-3,6-3,8-0,4-1,8-1,2-0,5-0,5
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-3,71,90,90,70,50,20,0
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer-6,93,80,91,80,31,70,3
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri0,1-1,6-0,9-0,7-0,50,30,0
¬ Produksjon av metaller-1,7-2,0-2,0-0,60,7-0,20,4
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner4,11,71,10,4-0,10,5-0,7
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri5,92,91,41,00,7-0,7-0,3
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-3,9-3,8-1,4-1,1-0,7-0,9-0,2
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr3,65,41,50,93,0-0,81,9
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning2,60,80,00,20,1-0,3-0,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,43,51,00,30,41,51,0
Bygge- og anleggsvirksomhet2,92,70,60,90,80,80,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner-0,4-0,6-0,2-0,4-0,10,00,2
Rørtransport0,16,4-4,610,36,7-2,8-3,6
Utenriks sjøfart-1,1-1,1-0,81,20,4-1,9-0,5
Transport utenom utenriks sjøfart1,60,70,2-0,10,10,40,1
Post og distribusjonsvirksomhet-2,6-2,7-1,3-2,20,00,4-0,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet2,53,61,30,21,40,30,7
Informasjon og kommunikasjon-0,30,90,70,4-1,10,80,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet0,20,4-0,40,50,5-0,40,1
Omsetning og drift av fast eiendom2,22,91,10,20,70,41,0
Boligtjenester, egen bolig..............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,92,80,71,6-0,40,80,4
Forretningsmessig tjenesteyting3,40,8-0,3-0,50,70,4-0,6
Offentlig admistrasjon og forsvar0,11,60,30,50,40,10,6
Undervisning0,90,80,30,40,40,40,0
Helse- og omsorgstjenester1,61,30,30,10,10,30,5
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,51,5-0,61,10,02,1-1,1
 
Fastlands-Norge1,21,20,20,20,30,40,2
 
¬ Offentlig forvaltning1,11,30,30,30,20,20,3
¬¬ Statsforvaltning1,01,90,30,40,50,80,5
¬¬¬ Sivil forvaltning1,31,90,40,30,40,90,3
¬¬¬ Forsvar-2,22,2-0,31,10,90,71,8
¬¬ Kommuneforvaltning1,20,90,30,20,0-0,10,3