Tabell

Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
Konsum i husholdninger2,82,32,72,62,32,42,1
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer1,13,12,44,03,02,82,4
Alkoholdrikker og tobakk mv.4,33,43,84,03,43,32,8
Klær og skotøy-2,0-0,8-2,00,7-1,0-1,9-0,6
Bolig lys og brensel4,91,44,81,10,62,21,5
Møbler og husholdningsartikler mv.0,53,01,33,23,33,72,1
Helsepleie2,62,52,42,32,22,82,7
Transport1,02,10,61,42,32,32,6
Post- og teletjenester-2,1-0,9-0,6-2,6-1,5-0,10,5
Kultur og fritid1,01,70,91,92,30,32,5
Utdanning7,23,24,14,13,83,12,1
Overnattings- og serveringstjenester3,02,52,22,72,62,42,4
Andre varer og tjenester7,03,03,02,42,55,02,3
Nordmenns konsum i utlandet4,75,610,710,76,33,03,6
Utlendingers konsum i Norge1,92,12,12,32,22,02,1
 
Varekonsum21,51,41,71,51,11,61,2
Tjenester23,72,72,72,52,72,92,9
¬ Boligtjenester3,22,83,53,12,92,82,6
¬ Andre tjenester4,02,72,32,12,62,93,0