Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22,70,44,52,71,80,1-2,5
 
Totalt for næringer2,90,45,13,21,6-0,1-3,0
 
Jordbruk og skogbruk-4,15,50,16,827,73,33,9
Fiske, fangst og akvakultur71,23,390,641,8-6,4-17,20,5
Bergverksdrift-1,40,0-5,57,7-7,3-0,84,4
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester0,7-5,99,15,71,1-8,9-19,6
¬ Utvinning av råolje og naturgass0,4-6,89,25,60,9-9,9-21,3
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass4,95,58,16,93,74,76,1
Industri1,63,54,53,11,94,24,9
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri10,07,518,810,310,77,02,5
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-0,2-0,5-4,5-1,43,3-2,3-1,4
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler1,00,51,90,64,00,1-2,5
¬ Produksjon av papir og papirvarer-11,53,60,82,33,3-1,09,4
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4,62,73,81,16,71,71,4
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-14,28,6-10,53,8-6,314,726,3
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer-16,413,6-2,231,423,23,9-1,3
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri2,23,6-1,74,94,62,22,9
¬ Produksjon av metaller-23,129,9-17,6-7,58,740,388,3
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner3,0-1,24,7-1,0-1,9-0,7-1,2
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri4,12,94,04,91,83,02,3
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon3,5-2,55,10,3-5,0-3,3-2,2
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr6,22,75,17,3-0,12,11,4
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning17,5-6,217,9-6,5-12,1-2,6-3,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,01,42,93,11,30,21,2
Bygge- og anleggsvirksomhet-1,9-1,8-1,5-2,7-2,0-1,6-1,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,92,90,66,30,83,11,8
Rørtransport9,50,10,1-8,97,414,1-7,8
Utenriks sjøfart8,614,023,63,312,115,128,5
Transport utenom utenriks sjøfart0,91,0-1,2-1,9-1,10,66,5
Post og distribusjonsvirksomhet3,11,33,30,31,81,81,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet1,92,32,33,21,92,31,9
Informasjon og kommunikasjon0,21,2-0,40,51,41,51,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet14,91,18,74,80,31,7-2,1
Omsetning og drift av fast eiendom1,62,20,82,22,12,32,2
Boligtjenester, egen bolig-0,54,21,81,54,85,05,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,52,93,22,32,14,13,1
Forretningsmessig tjenesteyting3,42,43,43,04,10,22,8
Offentlig admistrasjon og forsvar5,03,44,32,53,33,73,9
Undervisning4,22,64,43,22,22,12,9
Helse- og omsorgstjenester3,63,22,82,83,03,43,7
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,12,71,62,32,13,23,1
 
Fastlands-Norge3,52,23,72,71,42,32,5
 
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi23,22,13,22,11,72,12,3
Produktavgifter og -subsidier1,71,10,0-2,03,81,01,4
 
¬ Offentlig forvaltning4,23,13,72,82,83,23,6
¬¬ Statsforvaltning3,73,23,12,62,93,43,9
¬¬¬ Sivil forvaltning3,72,93,12,22,73,13,6
¬¬¬ Forsvar3,15,32,75,04,75,55,8
¬¬ Kommuneforvaltning4,63,04,33,02,83,03,3