Tabell

Eksport av varer og tjenester. Faste 2012-priser. Millioner kroner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt1 168 5381 188 947298 959300 821284 573284 356319 197
 
Varer885 278898 258225 259233 625208 716212 226243 691
¬ Råolje og naturgass564 225569 417142 718151 629128 562132 685156 541
¬ Skip, plattformer og fly8 5127 9972 4733 5341 6261 0831 754
¬ Tradisjonelle varer312 541320 84480 06778 46278 52878 45985 395
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske27 26228 6967 7827 0317 1666 9247 574
¬¬ Bergverksprodukter6 3096 7712 1811 2541 6371 8282 052
¬¬ Industriprodukter275 472280 35769 32969 24568 34668 25574 511
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler30 15132 8959 9137 3526 7157 84010 987
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy2 2802 363670539560598666
¬¬¬ Trevarer2 1022 401533642621537601
¬¬¬ Treforedlingsprodukter7 2246 2861 6791 5951 6411 5041 546
¬¬¬ Grafiske produkter0100100
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter36 91934 9617 1918 9579 2158 8097 980
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter46 82249 87311 52012 79312 12311 96712 990
¬¬¬ Metaller64 40563 30115 50516 14716 27915 53115 343
¬¬¬ Verkstedprodukter80 46083 50920 82020 02020 08820 29423 106
¬¬¬ Andre industriprodukter4 7554 4981 3781 1321 0471 0901 230
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon35427012069558462
¬¬ Elektrisk kraft3 4985 0207759321 3791 4511 258
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter275 622285 88372 87669 50669 31269 65077 416
 
Tjenester283 260290 68973 70067 19575 85772 13175 505
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart97 65699 87122 88823 61127 72725 26723 266
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart0000000
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester21 55523 8046 0105 2436 3876 3385 837
¬ Rørtransport9 8889 8172 6052 6452 2562 0632 853
¬ Reisetrafikk32 73433 9858 2986 2289 5909 6778 490
¬ Andre tjenester121 427123 21133 89929 47029 89728 78535 059
¬¬ Samferdsel18 46621 0304 6095 1345 5315 2585 108
¬¬ Finans- og forretningstjenester66 92766 70319 06716 36716 17214 59619 568
¬¬ Tjenester ellers36 03435 47810 2237 9698 1948 93210 383