Tabell

Import. Løpende priser. Millioner kroner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
I alt878 224932 063230 200220 011226 840247 863237 349
 
Varer562 437592 324146 942142 045143 734154 678151 867
¬ Råolje og naturgass15 78113 5932 8093 4283 0744 1712 920
¬ Skip, plattformer og fly27 68231 2646 2254 9256 18714 8265 326
¬ Tradisjonelle varer518 974547 467137 908133 692134 473135 681143 621
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske15 31616 1824 1794 3534 0593 3154 455
¬¬ Bergverksprodukter5 7256 1691 5101 4211 5861 4711 691
¬¬ Industriprodukter494 808523 525131 607127 195128 638130 718136 974
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler39 26942 76010 8659 29910 37411 81411 273
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy31 52832 9777 2228 6356 7749 7637 805
¬¬¬ Trevarer11 52012 4192 9792 9993 3522 9463 122
¬¬¬ Treforedlingsprodukter8 0598 4702 1332 1232 0632 0492 235
¬¬¬ Grafiske produkter314698121016
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter42 42034 36510 57610 4138 5328 2997 121
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter71 81677 59218 96018 19919 51819 13220 743
¬¬¬ Metaller63 40371 04415 62417 26518 28717 72417 768
¬¬¬ Verkstedprodukter168 049180 81946 74042 74244 80144 27449 002
¬¬¬ Andre industriprodukter25 57528 4207 2886 7636 5366 8658 256
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon33 13834 6139 2118 7498 3897 8429 633
¬¬ Elektrisk kraft3 1251 591612723190177501
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter476 554513 102127 332123 279125 941127 382136 500
 
Tjenester315 787339 73983 25877 96683 10693 18585 482
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart0000000
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart40 82541 40710 76110 5629 21811 03910 588
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester32 20235 0069 4107 1209 0769 2839 527
¬ Rørtransport0000000
¬ Reisetrafikk108 615119 74424 44627 18230 57336 18325 806
¬ Andre tjenester134 145143 58238 64133 10234 23936 68039 561
¬¬ Samferdsel16 53318 3444 4194 1345 2244 6144 372
¬¬ Finans- og forretningstjenester67 71071 58519 91916 77316 43218 34520 035
¬¬ Tjenester ellers49 90253 65314 30312 19512 58313 72115 154