Tabell

Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet.
Konsum i husholdninger2,12,20,31,00,70,11,0
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer1,81,00,50,70,8-0,80,2
Alkoholdrikker og tobakk mv.0,15,40,73,30,40,81,3
Klær og skotøy1,63,40,70,93,01,00,8
Bolig lys og brensel2,20,90,2-0,30,90,50,4
Møbler og husholdningsartikler mv.0,00,9-1,10,92,2-2,62,6
Helsepleie0,04,00,42,10,90,71,0
Transport1,1-0,20,01,4-1,40,00,5
Post- og teletjenester3,76,00,83,60,90,81,0
Kultur og fritid1,83,9-0,82,71,5-1,13,6
Utdanning3,92,51,20,2-2,35,7-0,3
Overnattings- og serveringstjenester2,33,41,20,01,61,81,0
Andre varer og tjenester2,83,30,80,30,90,80,5
Nordmenns konsum i utlandet7,84,42,0-0,11,00,60,3
Utlendingers konsum i Norge3,43,82,6-2,43,31,9-0,4
 
Varekonsum21,11,00,01,10,8-0,50,9
Tjenester22,43,10,40,80,70,61,2
¬ Boligtjenester2,12,40,60,50,50,60,6
¬ Andre tjenester2,53,60,41,00,90,71,5