Tabell

Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt1,9-1,27,85,41,7-2,6-8,5
 
Varer1,8-2,39,36,11,7-4,5-11,7
¬ Råolje og naturgass1,1-6,29,85,5-0,1-9,1-19,7
¬ Skip, plattformer og fly6,312,12,019,416,212,24,6
¬ Tradisjonelle varer3,14,18,46,63,92,92,9
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske36,73,245,823,7-0,5-4,7-2,5
¬¬ Bergverksprodukter-4,82,5-0,512,8-1,7-2,43,2
¬¬ Industriprodukter-0,44,44,54,54,64,24,2
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler4,07,212,614,310,32,63,7
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy0,30,8-4,11,48,4-4,7-1,2
¬¬¬ Trevarer1,50,57,95,52,4-0,8-5,2
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-2,94,55,57,45,41,93,5
¬¬¬ Grafiske produkter..............
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-3,7-2,35,02,66,0-2,3-17,3
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-2,94,2-0,86,73,62,73,6
¬¬¬ Metaller-3,57,4-0,4-0,83,111,217,2
¬¬¬ Verkstedprodukter3,33,96,44,13,33,84,0
¬¬¬ Andre industriprodukter5,22,711,57,61,91,30,7
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-5,95,9-6,06,68,94,75,1
¬¬ Elektrisk kraft25,7-15,07,5-18,6-24,7-7,3-10,2
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter4,04,78,77,03,53,54,8
 
Tjenester2,12,53,23,31,63,12,3
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-0,13,34,45,60,34,43,2
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart..............
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester2,73,84,64,94,13,53,0
¬ Rørtransport10,6-0,80,3-5,85,88,8-9,0
¬ Reisetrafikk1,92,12,12,32,22,02,1
¬ Andre tjenester3,12,22,62,11,82,02,6
¬¬ Samferdsel1,61,6-0,4-2,81,01,56,7
¬¬ Finans- og forretningstjenester5,12,64,13,42,62,62,0
¬¬ Tjenester ellers0,31,70,72,30,81,52,0