Tabell

Eksport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal1
2013201424. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Uoverensstemmelsene i tabellene mellom de ujusterte årstallene og summen av fire kvartaler skyldes sesongjusteringsmetoden. På aggregert nivå kan uoverensstemmelsene også delvis forklares vha. kjedingsavvik
2Tall for 2013 er foreløpige.
I alt-3,01,7-2,92,1-0,51,43,4
 
Varer-4,71,5-3,83,4-2,12,63,9
¬ Råolje og naturgass-7,60,9-5,94,0-3,54,14,8
¬ Skip, plattformer og fly-1,5-6,18,436,3-55,7-31,469,1
¬ Tradisjonelle varer1,02,7-0,31,23,00,51,5
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske-0,65,310,9-3,95,5-0,7-3,4
¬¬ Bergverksprodukter3,77,317,5-2,58,4-10,8-3,8
¬¬ Industriprodukter1,71,8-1,31,71,90,82,5
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler-1,69,12,4-4,09,97,2-2,4
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy1,63,614,6-12,911,17,2-4,3
¬¬¬ Trevarer-1,314,24,89,70,5-0,72,7
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-6,5-13,0-15,3-0,71,7-9,20,9
¬¬¬ Grafiske produkter..............
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter0,2-5,3-7,98,6-1,2-0,43,2
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter5,56,5-1,03,41,70,27,1
¬¬¬ Metaller-1,0-1,70,52,4-0,2-0,5-2,6
¬¬¬ Verkstedprodukter5,23,8-0,90,62,30,56,6
¬¬¬ Andre industriprodukter-8,0-5,45,3-7,11,25,6-11,9
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon61,6-23,711,0-24,3-31,534,4-37,3
¬¬ Elektrisk kraft-31,143,5-33,920,348,05,2-13,3
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter1,13,70,60,43,50,61,3
 
Tjenester2,92,60,0-1,64,4-2,01,9
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart3,22,3-0,6-1,75,9-1,80,3
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester-25,310,42,4-12,822,3-0,8-8,4
¬ Rørtransport-4,9-0,7-6,1-5,914,4-5,97,7
¬ Reisetrafikk3,43,82,6-2,43,31,9-0,4
¬ Andre tjenester10,51,5-0,31,3-0,3-3,35,6
¬¬ Samferdsel0,813,912,013,12,1-2,8-2,6
¬¬ Finans- og forretningstjenester20,5-0,3-1,92,7-1,8-8,011,0
¬¬ Tjenester ellers0,1-1,5-2,7-7,11,25,71,1