Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis prisendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Bruttoinvestering i fast realkapital3,02,63,62,52,22,72,9
 
Bygg og anlegg2,71,33,20,91,31,31,8
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning3,13,63,63,83,33,93,5
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler4,14,15,35,03,14,34,3
Skip og båter9,21,811,4-2,4-4,64,17,6
Transportmidler-0,93,20,21,44,94,70,5
Maskiner og utstyr2,14,03,15,33,43,24,1
Endring i livdyr- og frukttrebestand-8,40,8-8,61,52,30,4-0,7
FOU og annen immatriell realkapital3,12,82,92,72,83,02,8
Verdigjenstander3,91,42,82,00,71,51,3
 
Totalt for næringer3,02,63,62,52,22,72,9
 
Jordbruk og skogbruk1,12,22,12,22,11,92,5
Fiske, fangst og akvakultur5,3-0,77,8-3,8-3,02,30,9
Bergverksdrift0,83,87,34,93,12,13,6
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester3,63,84,44,23,24,03,9
¬ Utvinning av råolje og naturgass3,63,84,44,23,24,13,9
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass4,32,54,63,52,82,73,5
Industri2,23,13,13,42,72,83,3
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri1,92,82,63,22,42,53,3
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2,13,12,13,12,73,23,9
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler1,52,81,52,92,02,23,8
¬ Produksjon av papir og papirvarer2,14,02,94,43,42,73,9
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,13,82,65,03,53,14,0
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri2,02,82,32,22,12,63,3
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer1,62,01,91,81,72,02,2
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri1,83,32,73,53,13,43,2
¬ Produksjon av metaller2,03,32,63,32,92,73,5
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner2,53,22,93,53,13,03,3
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri2,93,23,33,62,63,44,0
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,33,23,13,12,72,83,0
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr2,43,111,44,32,82,63,6
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1,72,82,53,32,52,33,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,81,41,21,31,41,41,7
Bygge- og anleggsvirksomhet1,53,12,23,73,12,63,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,12,30,52,62,82,01,8
Rørtransport2,44,15,05,53,73,53,0
Utenriks sjøfart8,52,013,3-0,1-3,93,75,5
Transport utenom utenriks sjøfart3,33,24,92,41,44,63,0
Post og distribusjonsvirksomhet1,21,53,02,42,20,80,3
Overnatting- og serveringsvirksomhet1,12,91,93,12,62,53,4
Informasjon og kommunikasjon2,33,22,73,62,92,93,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet2,42,52,82,32,42,52,6
Omsetning og drift av fast eiendom0,30,90,80,40,81,01,4
Boligtjenester, egen bolig0,71,21,20,91,11,31,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,52,52,91,51,92,73,3
Forretningsmessig tjenesteyting1,12,0-0,1-2,01,12,85,6
Offentlig admistrasjon og forsvar10,51,910,81,81,61,82,6
Undervisning1,92,22,02,22,32,12,4
Helse- og omsorgstjenester1,42,42,32,62,12,32,7
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,42,42,02,72,32,12,4
 
Fastlands-Norge2,62,13,21,81,92,12,4
 
¬ Offentlig forvaltning6,42,06,71,91,91,92,4
¬¬ Statsforvaltning7,22,37,62,12,02,62,6
¬¬¬ Sivil forvaltning7,92,28,21,72,12,62,3
¬¬¬ Forsvar2,52,93,84,42,32,83,6
¬¬ Kommuneforvaltning5,51,65,71,61,60,92,2