Tabell

Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt4,31,65,83,1-0,44,3-0,5
 
Varer4,20,12,41,7-3,53,3-1,2
¬ Råolje og naturgass11,2-11,31,3-2,4-16,2-26,917,3
¬ Skip, plattformer og fly23,08,3-5,7-27,7-13,880,0-20,6
¬ Tradisjonelle varer3,20,02,83,3-2,60,4-0,8
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske0,80,91,96,6-1,4-3,40,9
¬¬ Bergverksprodukter-3,45,10,0-2,610,512,11,1
¬¬ Industriprodukter3,10,13,03,5-2,20,4-0,8
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler3,24,23,310,08,92,3-2,5
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy15,8-0,912,1-3,2-3,10,32,4
¬¬¬ Trevarer2,61,13,19,50,4-5,31,1
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-0,21,31,54,11,5-0,20,0
¬¬¬ Grafiske produkter-60,074,2-62,63,267,7109,7115,1
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter31,2-18,117,6-10,5-27,6-13,6-19,8
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-1,91,80,2-1,23,12,32,9
¬¬¬ Metaller-3,93,9-2,512,8-0,51,82,7
¬¬¬ Verkstedprodukter0,41,22,05,0-1,12,8-1,3
¬¬¬ Andre industriprodukter-2,63,6-5,5-1,2-0,87,58,4
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon8,11,39,411,7-0,4-7,52,0
¬¬ Elektrisk kraft142,0-37,5-10,3-23,0-75,0-3,5-9,7
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter1,21,71,74,8-0,11,50,8
 
Tjenester4,54,412,45,75,26,00,8
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart..............
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart7,54,53,52,57,53,63,9
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester2,33,29,2-0,212,44,7-3,4
¬ Rørtransport..............
¬ Reisetrafikk7,24,48,26,26,23,51,9
¬ Andre tjenester2,74,619,87,91,79,70,2
¬¬ Samferdsel-20,69,1-11,512,132,61,7-6,3
¬¬ Finans- og forretningstjenester21,43,736,911,6-3,69,3-0,6
¬¬ Tjenester ellers-6,84,313,32,0-1,013,33,5