Tabell

Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer0,71,60,30,20,30,20,3
 
Jordbruk og skogbruk-2,51,1-1,41,01,5-0,81,8
Fiske, fangst og akvakultur-2,45,23,3-3,22,42,73,6
Bergverksdrift-0,4-1,7-0,8-0,90,00,2-0,2
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester3,90,71,9-0,2-0,2-1,7-0,9
¬ Utvinning av råolje og naturgass3,9-0,12,0-0,8-0,3-1,7-1,0
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass3,81,51,90,4-0,2-1,6-0,8
Industri1,31,20,70,1-0,40,2-0,4
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri1,41,31,2-0,7-1,32,20,2
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,4-1,4-0,1-1,1-0,30,5-2,6
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-4,2-1,3-0,1-2,40,90,20,0
¬ Produksjon av papir og papirvarer-17,2-11,1-6,2-5,4-2,6-1,3-1,4
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-4,1-3,3-0,7-1,6-1,3-0,4-0,8
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-4,12,60,71,90,2-0,2-0,4
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer-7,15,01,02,50,51,10,3
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri0,1-1,0-0,4-0,3-0,90,00,4
¬ Produksjon av metaller-2,1-1,2-2,01,3-0,5-0,1-0,5
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner3,81,91,10,6-0,70,4-0,9
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri6,52,51,61,50,2-2,2-0,9
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-4,6-3,1-1,3-0,8-0,7-0,9-0,4
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr3,05,82,11,02,3-0,30,5
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1,71,40,30,8-0,3-0,70,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,54,21,10,50,11,51,2
Bygge- og anleggsvirksomhet2,63,60,81,10,70,81,0
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,5-0,2-0,90,00,6-0,30,1
Rørtransport0,56,3-3,57,07,8-1,9-3,0
Utenriks sjøfart-1,5-0,5-0,80,40,4-0,6-0,7
Transport utenom utenriks sjøfart1,01,40,60,00,40,00,3
Post og distribusjonsvirksomhet-3,4-1,9-1,4-2,00,20,2-0,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet2,24,81,41,31,20,21,0
Informasjon og kommunikasjon-0,91,30,01,2-1,20,40,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-0,61,80,20,50,8-0,20,5
Omsetning og drift av fast eiendom1,54,21,10,61,10,51,2
Boligtjenester, egen bolig..............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,12,41,8-0,30,30,51,1
Forretningsmessig tjenesteyting2,42,3-0,50,20,90,4-0,3
Offentlig admistrasjon og forsvar-0,52,20,2-0,20,80,60,4
Undervisning0,61,00,3-0,60,30,40,5
Helse- og omsorgstjenester1,21,60,30,30,00,00,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,20,5-1,0-0,10,32,4-0,4
 
Fastlands-Norge0,71,60,30,20,40,30,3
 
¬ Offentlig forvaltning0,61,60,3-0,10,30,10,3
¬¬ Statsforvaltning0,52,30,3-0,10,71,00,3
¬¬¬ Sivil forvaltning1,02,20,5-0,30,71,00,1
¬¬¬ Forsvar-3,22,6-1,31,71,50,61,8
¬¬ Kommuneforvaltning0,61,10,3-0,20,0-0,50,3