Tabell

Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt2,54,55,17,03,83,73,6
 
Varer2,35,34,96,95,24,54,6
¬ Råolje og naturgass-4,0-2,90,35,62,6-5,9-11,4
¬ Skip, plattformer og fly9,84,315,09,10,22,37,8
¬ Tradisjonelle varer2,15,54,66,95,54,75,0
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske4,34,86,55,83,04,45,7
¬¬ Bergverksprodukter-1,92,51,45,1-5,20,010,8
¬¬ Industriprodukter2,05,74,57,25,94,75,0
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler7,34,56,86,33,22,96,4
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy1,75,64,39,45,82,05,5
¬¬¬ Trevarer3,86,67,59,46,86,83,7
¬¬¬ Treforedlingsprodukter0,83,72,34,23,42,44,8
¬¬¬ Grafiske produkter55,0-14,885,1-3,12,2-31,9-17,3
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-2,5-1,14,23,97,1-0,4-16,0
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter4,36,18,39,54,34,56,3
¬¬¬ Metaller-1,37,8-0,62,97,010,810,8
¬¬¬ Verkstedprodukter2,46,34,78,75,94,86,3
¬¬¬ Andre industriprodukter3,47,37,311,08,95,14,5
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon1,03,21,33,73,33,12,6
¬¬ Elektrisk kraft16,9-18,54,8-21,0-32,6-5,9-9,3
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter2,65,94,67,15,15,06,3
 
Tjenester2,93,15,57,21,62,31,9
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart..............
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-6,5-2,9-2,911,6-14,8-0,9-5,3
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester4,55,37,77,24,75,34,8
¬ Rørtransport..............
¬ Reisetrafikk4,75,610,710,76,33,03,6
¬ Andre tjenester4,32,34,53,12,31,92,2
¬¬ Samferdsel1,81,70,6-2,01,41,65,6
¬¬ Finans- og forretningstjenester6,61,95,34,01,71,11,2
¬¬ Tjenester ellers2,13,14,33,43,53,02,4