Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20141. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt2,20,51,10,50,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,30,41,20,10,5
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,91,10,81,82,5
Innenlandsk sluttanvendelse2,2-0,41,80,8-1,7
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,11,00,70,11,0
Konsum i offentlig forvaltning2,50,20,80,60,9
Bruttoinvestering i fast realkapital1,20,71,2-1,5-2,7
Eksport i alt1,72,1-0,51,43,4
Import i alt1,6-0,31,02,8-3,7
 
Sysselsatte personer1,10,20,30,30,2
Utførte timeverk1,60,20,30,20,3