Tabell

Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
Konsum i husholdninger1 176 2081 229 688305 325289 331306 465314 119319 773
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer137 736143 38336 55933 07636 35136 19637 759
Alkoholdrikker og tobakk mv.45 41849 48112 40610 79412 85712 38013 450
Klær og skotøy55 70857 12116 07811 77914 29814 20016 845
Bolig lys og brensel245 294250 84863 94065 33860 13959 84465 526
Møbler og husholdningsartikler mv.69 69872 49119 95615 63917 38318 55920 910
Helsepleie32 50534 6578 6048 1578 5828 6799 240
Transport178 915182 47842 74443 47147 73647 30243 969
Post- og teletjenester27 51728 9137 3576 9516 8767 2337 852
Kultur og fritid123 607130 68631 84328 57333 04734 44234 623
Utdanning5 9326 2791 5471 6091 5501 4911 629
Overnattings- og serveringstjenester70 07974 28818 11115 78819 01620 09419 390
Andre varer og tjenester130 709139 12835 22232 93034 26535 01436 919
Nordmenns konsum i utlandet86 43195 28719 45321 63024 32928 79320 535
Utlendingers konsum i Norge-33 341-35 354-8 495-6 406-9 965-10 108-8 876
 
Varekonsum2563 058576 236152 005133 280143 652142 578156 727
Tjenester2560 060593 517142 363140 826148 448152 856151 387
¬ Boligtjenester199 782210 32750 88051 83452 27052 84853 375
¬ Andre tjenester360 278383 19091 48388 99296 178100 00898 012