Tabell

Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Konsum i alt1,92,21,92,12,22,12,5
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,12,11,62,12,01,92,5
¬ Konsum i husholdninger2,12,21,52,12,11,92,6
¬ Konsum i ideelle organisasjoner2,01,32,41,70,41,61,6
 
Konsum i offentlig forvaltning1,72,52,52,22,62,52,6
¬ Konsum i statsforvaltningen1,42,92,11,83,23,33,2
¬¬ Konsum i statsforvaltningen, individuelt0,72,70,41,12,73,63,3
¬¬ Konsum i statsforvaltningen, kollektivt2,43,14,32,63,82,93,1
 
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar-0,90,0-1,6-0,7-0,1-0,61,5
¬ Konsum i kommuneforvaltningen1,92,13,02,72,01,71,9
¬¬ Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt2,21,53,22,31,21,11,2
¬¬ Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt0,54,52,24,14,94,34,6
 
Personlig konsum2,02,11,72,01,92,02,4
Kollektivt konsum1,83,53,63,14,13,33,6