Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Faste 2012-priser. Millioner kroner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Bruttoinvestering i fast realkapital704 846713 138187 627169 937180 975178 650183 577
 
Bygg og anlegg305 082313 04180 32176 97578 58278 12079 364
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning101 02798 65725 22923 65126 15024 83624 019
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler99 11099 82628 22523 57225 13525 18425 936
Skip og båter18 08116 4464 2972 9204 4684 7474 312
Transportmidler23 54523 4855 4204 8566 0497 0465 533
Maskiner og utstyr92 97994 62726 97121 32724 11422 62126 565
Endring i livdyr- og frukttrebestand151543354
FOU og annen immatriell realkapital64 65866 68917 07016 54216 38816 00417 755
Verdigjenstander3493529089868691
 
Totalt for næringer704 846713 138187 627169 937180 975178 650183 577
 
Jordbruk og skogbruk8 0967 7902 1041 7912 0581 9222 020
Fiske, fangst og akvakultur3 0822 132810382630657464
Bergverksdrift1 9131 375469377285285428
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester204 516202 74454 78848 23152 14151 04051 332
¬ Utvinning av råolje og naturgass201 272200 13353 52747 67951 39150 36750 695
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass3 2442 6101 261551749673637
Industri32 67835 0359 7087 5878 4278 31910 701
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri6 6957 7382 1671 5212 0371 8342 347
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri32028610794596964
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler950825248187174188277
¬ Produksjon av papir og papirvarer534597170122108108259
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak55152419011818085141
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4 6415 6691 2969811 2351 4551 997
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer2 8122 861794577731624928
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri1 8421 690511381369346593
¬ Produksjon av metaller2 0182 094640432472428762
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner8 4588 7602 4872 0992 0752 0662 520
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri3 0522 643873706712607618
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon661696187132141129296
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr2 9553 5118338148651 004828
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning19 18219 7306 0233 9535 3194 8335 625
Vannforsyning, avløp og renovasjon9 99211 2532 8892 9342 9442 1463 230
Bygge- og anleggsvirksomhet18 13318 3254 7224 5424 6894 4194 675
Varehandel og reparasjon av motorvogner12 97711 1093 6742 5812 6132 5383 377
Rørtransport3 2044 4177659071 4141 238858
Utenriks sjøfart8 1257 6541 8741 2601 9962 2572 142
Transport utenom utenriks sjøfart21 62223 0684 8564 3716 0227 5385 137
Post og distribusjonsvirksomhet2725287263146145174
Overnatting og serveringsvirksomhet2 0891 820529423464480453
Informasjon og kommunikasjon19 87720 7675 3885 2495 0604 8885 569
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6 2686 5321 6631 5981 6181 5711 746
Omsetning og drift av fast eiendom34 94234 8748 7838 5378 6048 8088 926
Boligtjenester, egen bolig149 206146 88638 34138 10436 58436 01736 182
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting13 05713 2213 6162 9083 2703 1093 935
Forretningsmessig tjenesteyting9 7278 8372 4252 1352 1582 2722 272
Offentlig admistrasjon og forsvar67 12572 99718 16616 92619 55418 55317 964
Undervisning28 78829 7477 9167 0356 2848 4797 949
Helse- og omsorgstjenester22 88925 2436 3946 2906 8535 4346 666
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting7 0877 0551 6541 7541 8441 7041 753
 
Fastlands-Norge492 244500 933131 461120 090126 174124 787129 882
 
¬ Offentlig forvaltning122 450132 83633 61431 61734 12532 97634 119
¬¬ Statsforvaltning69 43176 14618 58717 98020 71219 32218 132
¬¬¬ Sivil forvaltning59 75766 38016 27015 18117 46316 56417 172
¬¬¬ Forsvar9 6739 7662 3172 7993 2482 759960
¬¬ Kommuneforvaltning53 01956 69015 02713 63713 41313 65315 987