Tabell

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 4. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 2014
 SesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
Bruttonasjonalprodukt (BNP)-0,4-0,11,21,20,50,54,14,21,11,1-0,10,00,50,51,82,1
BNP Fastlands-Norge0,60,52,02,00,40,63,94,01,21,20,81,00,10,42,32,7
Husholdningenes konsum0,30,31,51,51,00,82,11,90,70,72,11,90,1-0,21,91,8
Offentlig konsum1,01,12,52,50,20,82,23,00,81,02,63,50,60,62,53,4
Bruttoinvestering i fast kapital0,11,22,42,40,7-0,85,24,71,20,31,50,5-1,5-0,20,70,6
Eksport-2,9-1,2-2,0-2,02,10,83,13,1-0,5-1,4-3,0-3,31,42,10,00,5
Import0,61,55,85,8-0,3-1,43,13,21,0-0,3-0,4-1,22,82,24,31,9