Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Løpende priser. Millioner kroner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Bruttoinvestering i fast realkapital725 654753 066194 916178 035189 774189 041196 215
 
Bygg og anlegg313 289325 69982 89379 08781 65581 61483 342
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning104 169105 43826 13025 64827 61926 41325 758
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler103 198108 16829 84025 33126 94327 29928 595
Skip og båter19 74118 2754 7063 0164 6905 4875 082
Transportmidler23 33224 0135 5054 8846 0907 3935 646
Maskiner og utstyr94 913100 41127 97222 62325 37623 73028 683
Endring i livdyr- og frukttrebestand141433353
FOU og annen immatriell realkapital66 63670 67617 77317 35017 30617 01019 009
Verdigjenstander3633719494919096
 
Totalt for næringer725 654753 066194 916178 035189 774189 041196 215
 
Jordbruk og skogbruk8 1888 0522 1501 8342 1191 9822 117
Fiske, fangst og akvakultur3 2442 229859378647708496
Bergverksdrift1 9281 439482395294294456
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester211 819217 95157 33551 96255 42854 75955 802
¬ Utvinning av råolje og naturgass208 437215 16156 01151 37754 63054 04355 110
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass3 3822 7911 324584798716692
Industri33 40336 90410 0397 9308 8118 72911 434
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri6 8248 1102 2321 5822 1191 9142 496
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri32730111098627368
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler965862253193180195294
¬ Produksjon av papir og papirvarer546634176129114113279
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak56255519612518990152
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4 7325 9411 3331 0151 2831 5222 121
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer2 8582 964812592754647971
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri1 8751 777527397386363631
¬ Produksjon av metaller2 0582 205661450493447814
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner8 6729 2692 5802 2062 1832 1792 701
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri3 1402 807908744749646669
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon677735193137147135316
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr3 0253 7088698549071 053894
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning19 51320 6256 1964 1115 5265 0185 969
Vannforsyning, avløp og renovasjon10 06711 5022 9312 9733 0012 1953 332
Bygge- og anleggsvirksomhet18 40819 1794 8754 7414 8654 6004 974
Varehandel og reparasjon av motorvogner13 11811 4913 7702 6582 6862 6203 527
Rørtransport3 2824 7127931 0021 4901 304916
Utenriks sjøfart8 8198 4722 0601 3282 0902 5702 485
Transport utenom utenriks sjøfart22 33924 5995 1104 5456 2748 2105 571
Post og distribusjonsvirksomhet2755427465148148182
Overnatting- og serveringsvirksomhet2 1121 893541436480498479
Informasjon og kommunikasjon20 33121 9185 5845 5075 3085 1405 963
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6 4196 8541 7181 6591 6911 6531 851
Omsetning og drift av fast eiendom35 05435 3118 8418 5448 6918 9629 114
Boligtjenester, egen bolig150 240149 68838 81938 42437 20736 82237 235
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting13 37813 8783 7372 9993 4043 2734 203
Forretningsmessig tjenesteyting9 8319 1092 4642 1022 1812 3872 439
Offentlig admistrasjon og forsvar74 16582 21020 17518 87921 90820 95020 472
Undervisning29 32730 9798 1237 2686 5418 8168 354
Helse- og omsorgstjenester23 21026 2066 5426 4837 0805 6397 004
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting7 1837 3231 6971 8121 9051 7641 841
 
Fastlands-Norge505 116524 721136 052124 328131 565131 124137 704
 
¬ Offentlig forvaltning130 344144 24935 97733 98636 97335 90837 382
¬¬ Statsforvaltning74 41783 50820 07219 50122 62821 28520 094
¬¬¬ Sivil forvaltning64 50173 20817 66016 54719 22718 37619 059
¬¬¬ Forsvar9 91610 3002 4122 9543 4012 9091 035
¬¬ Kommuneforvaltning55 92760 74115 90514 48514 34514 62317 288