Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 234 5891 290 734320 318304 795321 454328 929335 555
¬ Konsum i husholdninger1 176 2081 229 688305 325289 331306 465314 119319 773
¬¬ Varekonsum563 058576 236152 005133 280143 652142 578156 727
¬¬ Tjenestekonsum560 060593 517142 363140 826148 448152 856151 387
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet86 43195 28719 45321 63024 32928 79320 535
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-33 341-35 354-8 495-6 406-9 965-10 108-8 876
¬ Konsum i ideelle organisasjoner58 38061 04714 99315 46514 99014 81115 781
Konsum i offentlig forvaltning653 469688 455166 618168 506170 667173 263176 020
¬ Konsum i statsforvaltningen326 342345 91182 99884 26885 75787 34288 543
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt286 091303 89073 00273 86075 31476 80377 913
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar40 25142 0209 99610 40810 44310 53910 630
¬ Konsum i kommuneforvaltningen327 127342 54583 62084 23884 91085 92087 477
 
Bruttoinvestering i fast realkapital725 654753 066194 916178 035189 774189 041196 215
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)211 719219 87356 80452 37956 12055 34856 026
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)8 8198 4722 0601 3282 0902 5702 485
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)505 116524 721136 052124 328131 565131 124137 704
¬¬Næringer (bruttoinvestering)224 531230 78461 25651 91857 38558 39463 086
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)3 3822 7911 324584798716692
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)134 686137 76134 86731 51033 87935 89736 475
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)35 33138 34310 5208 3259 1069 02311 889
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)51 13251 89014 54411 49913 60212 75914 030
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)150 240149 68838 81938 42437 20736 82237 235
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)130 344144 24935 97733 98636 97335 90837 382
Lagerendring og statistiske avvik142 585153 70342 09446 20230 92341 76834 810
Bruttoinvestering i alt868 239906 769237 010224 237220 697230 810231 025
 
Innenlandsk sluttanvendelse2 756 2972 885 958723 946697 539712 818733 002742 599
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2 393 1732 503 911622 988597 630623 686633 316649 279
Etterspørsel fra offentlig forvaltning783 813832 704202 595202 492207 640209 170213 402
 
Eksport i alt1 190 7281 197 587318 278318 086285 562282 915311 025
¬ Tradisjonelle varer (eksport)322 089344 04184 91784 18483 17283 51793 168
¬ Råolje og naturgass (eksport)570 431539 731154 808159 418122 391121 564136 358
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)9 0489 5272 8174 2121 9311 2932 091
¬ Tjenester (eksport)289 160304 28975 73570 27378 06876 54179 408
 
Samlet sluttanvendelse3 947 0254 083 5461 042 2241 015 625998 3801 015 9161 053 624
 
Import i alt878 224932 063230 200220 011226 840247 863237 349
¬ Tradisjonelle varer (import)518 974547 467137 908133 692134 473135 681143 621
¬ Råolje og naturgass (import)15 78113 5932 8093 4283 0744 1712 920
¬ Skip, plattformer og fly (import)27 68231 2646 2254 9256 18714 8265 326
¬ Tjenester (import)315 787339 73983 25877 96683 10693 18585 482
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi23 068 8013 151 483812 024795 614771 540768 053816 275
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 422 6082 529 694633 916617 771622 965625 423663 536
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart646 192621 789178 107177 843148 575142 631152 739
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 101 1182 198 931550 372540 970538 626542 074577 261
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 590 8461 663 455420 385410 009405 490407 317440 639
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)210 950225 88954 65256 36655 33654 17760 010
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)261 808268 25572 46069 76260 42664 72673 342
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 118 0881 169 310293 274283 881289 728288 415307 286
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)510 272535 476129 987130 961133 136134 757136 623
Produktavgifter og -subsidier321 491330 76383 54476 80184 33983 34986 274