Tabell

Import. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt4,31,60,6-0,31,02,8-3,7
 
Varer4,20,1-2,10,90,14,3-6,0
¬ Råolje og naturgass11,2-11,3-30,910,5-8,111,37,2
¬ Skip, plattformer og fly23,08,3-21,1-1,39,7115,3-66,1
¬ Tradisjonelle varer3,20,00,00,7-0,1-0,8-0,6
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske0,80,97,31,0-14,12,513,6
¬¬ Bergverksprodukter-3,45,19,42,913,4-12,8-1,6
¬¬ Industriprodukter3,10,1-0,60,50,6-0,7-1,3
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler3,24,2-0,21,33,3-2,3-4,4
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy15,8-0,91,1-6,16,4-0,42,8
¬¬¬ Trevarer2,61,1-3,02,40,9-5,33,7
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-0,21,3-0,4-0,53,6-2,8-0,1
¬¬¬ Grafiske produkter-60,074,216,94,773,30,316,6
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter31,2-18,12,8-4,7-15,13,2-6,3
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-1,91,80,6-3,26,2-1,21,1
¬¬¬ Metaller-3,93,9-3,910,2-3,0-1,9-2,5
¬¬¬ Verkstedprodukter0,41,2-0,1-0,92,80,4-3,0
¬¬¬ Andre industriprodukter-2,63,6-1,98,62,3-2,30,8
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon8,11,3-3,32,7-4,5-2,56,8
¬¬ Elektrisk kraft142,0-37,5204,439,6-68,9-27,0184,7
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter1,21,7-0,21,21,2-1,1-0,2
 
Tjenester4,54,45,4-2,22,70,30,3
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart..............
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart7,54,5-2,55,35,5-4,3-0,9
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester2,33,22,3-3,010,5-4,8-5,7
¬ Rørtransport..............
¬ Reisetrafikk7,24,41,80,70,30,70,2
¬ Andre tjenester2,74,611,9-6,61,92,92,3
¬¬ Samferdsel-20,69,15,62,811,2-15,9-2,8
¬¬ Finans- og forretningstjenester21,43,712,6-7,3-1,86,62,5
¬¬ Tjenester ellers-6,84,313,2-8,83,35,83,6