Tabell

Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer3 858,73 919,6976,8978,5981,9984,2987,3
 
Jordbruk og skogbruk92,293,322,823,123,423,223,6
Fiske, fangst og akvakultur28,129,57,47,17,37,57,8
Bergverksdrift8,58,32,12,12,12,12,1
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester102,4103,126,226,226,125,725,5
¬ Utvinning av råolje og naturgass51,951,813,313,213,112,912,8
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass50,651,313,013,013,012,812,7
Industri392,1396,999,799,999,599,799,4
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri79,780,720,420,220,020,420,5
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri6,56,41,61,61,61,61,6
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler21,521,25,45,35,35,35,3
¬ Produksjon av papir og papirvarer5,04,41,21,21,11,11,1
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak9,79,42,42,42,42,42,3
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri19,920,45,05,15,15,15,1
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer8,48,82,12,22,22,22,2
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri24,824,56,26,26,16,16,2
¬ Produksjon av metaller15,114,93,73,83,83,73,7
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner112,6114,728,829,028,828,928,6
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri49,450,712,712,912,912,612,5
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon14,013,63,53,43,43,43,4
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr33,935,88,88,89,09,09,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning20,821,15,35,35,35,35,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon22,723,65,85,95,96,06,0
Bygge- og anleggsvirksomhet333,1345,184,785,686,286,987,8
Varehandel og reparasjon av motorvogner476,0475,2118,7118,7119,5119,2119,3
Rørtransport0,70,80,20,20,20,20,2
Utenriks sjøfart67,767,316,816,917,016,916,7
Transport utenom utenriks sjøfart187,5190,147,547,547,747,747,8
Post og distribusjonsvirksomhet26,826,26,76,66,66,66,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet105,1110,126,927,227,527,627,9
Informasjon og kommunikasjon139,8141,635,435,835,435,535,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet78,680,019,920,020,120,120,2
Omsetning og drift av fast eiendom37,238,89,59,69,79,89,9
Boligtjenester, egen bolig0,00,00,00,00,00,00,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting196,2201,050,350,150,250,551,0
Forretningsmessig tjenesteyting193,1197,649,249,249,749,949,7
Offentlig admistrasjon og forsvar281,1287,271,571,471,972,472,7
Undervisning274,2277,069,468,969,269,469,8
Helse- og omsorgstjenester659,7669,9167,2167,7167,7167,8168,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting135,2135,933,733,733,834,634,4
 
Fastlands-Norge3 738,43 799,6946,5948,3951,7954,3957,6
 
¬ Offentlig forvaltning1 036,71 052,9263,2262,9263,7264,1264,8
¬¬ Statsforvaltning429,1438,8108,9108,9109,7110,8111,1
¬¬¬ Sivil forvaltning383,1391,697,597,297,998,999,0
¬¬¬ Forsvar46,047,311,511,611,811,912,1
¬¬ Kommuneforvaltning607,6614,0154,3154,0154,1153,3153,7