Tabell

Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt-3,01,7-2,03,1-3,00,06,8
 
Varer-4,71,5-4,52,7-5,0-0,28,2
¬ Råolje og naturgass-7,60,9-6,91,9-7,0-1,29,7
¬ Skip, plattformer og fly-1,5-6,1100,385,3-5,4-55,2-29,1
¬ Tradisjonelle varer1,02,7-1,42,2-1,63,46,7
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske-0,65,3-0,27,712,65,1-2,7
¬¬ Bergverksprodukter3,77,322,57,231,17,0-5,9
¬¬ Industriprodukter1,71,8-1,81,3-4,22,87,5
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler-1,69,1-0,12,56,516,010,8
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy1,63,61,5-1,5-0,319,2-0,6
¬¬¬ Trevarer-1,314,2-0,818,811,314,012,8
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-6,5-13,0-14,4-11,3-9,4-22,3-7,9
¬¬¬ Grafiske produkter..............
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter0,2-5,3-20,9-12,4-11,9-2,511,0
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter5,56,56,05,83,54,112,8
¬¬¬ Metaller-1,0-1,7-2,66,0-12,02,3-1,0
¬¬¬ Verkstedprodukter5,23,83,42,5-0,51,911,0
¬¬¬ Andre industriprodukter-8,0-5,4-7,8-4,3-9,75,4-10,8
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon61,6-23,7126,732,9-26,3-21,5-48,6
¬¬ Elektrisk kraft-31,143,5-20,729,865,623,862,4
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter1,13,71,14,40,04,26,2
 
Tjenester2,92,66,64,53,10,62,4
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart3,22,33,60,94,61,71,7
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester-25,310,4-23,221,019,38,2-2,9
¬ Rørtransport-4,9-0,7-6,8-1,8-6,7-5,09,6
¬ Reisetrafikk3,43,86,63,74,15,02,3
¬ Andre tjenester10,51,518,45,8-0,6-2,73,4
¬¬ Samferdsel0,813,95,110,111,723,910,8
¬¬ Finans- og forretningstjenester20,5-0,334,47,9-2,6-9,32,6
¬¬ Tjenester ellers0,1-1,51,6-0,6-3,8-3,61,6