Helse

Statistikk

Allmennlegetjenesten
Statistikken viser befolkningens konsultasjoner hos fastlege og legevakt.
Sykefravær
Statistikken viser utviklingen i egenmeldt og legemeldt sykefravær for lønnstakere.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Innvandreres helse og bruk av fastlege

    Innvandrerne er en mangfoldig gruppe med store innbyrdes forskjeller etter landbakgrunn i helse og bruk av fastlegetjenester. Generelt oppgir innvandrere å ha bedre helse enn øvrig befolkning fram til rundt 50-årsalderen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet helse innenfor innvandring og innvandrere.