Bygg, bolig og eiendom

Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Se statistikk om bosetting av flyktninger i Norge hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Gå til imdi.no

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Innvandrere og deres barn eier sjeldnere bolig og bor trangere

    62 prosent av personer med innvandrerbakgrunn eier bolig. Det er nesten 25 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkningen. Dette tyder på at det er utfordrende for personer med innvandrerbakgrunn å etablere seg som boligeiere, men det er betydelige forskjeller innad i gruppen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet innvandrere og innvandring; bygg, bolig og eiendom.