4511
4511
kalkulator
2021-07-30T22:09:00.000Z
no
husleie

Husleiekalkulator

Med SSBs husleiekalkulator kan du regne ut ny husleie. Leien skal ifølge husleieloven justeres etter Konsumprisindeksen (KPI). Loven sier at husleien kan endres hver 12. måned. 

Beregn ny husleie

Siste tilgjengelige tall er for X X. Tall for X kommer ca 10. X.

Beregn ny husleie

Du må legge inn et beløp

Når justerte du husleien sist?

Du må velge måned

Du må velge år

Det er mer enn ett år siden du endret husleie.

Hvilken måned vil du justere til?

Ny husleie X kr.

Endringen er på X% og gjelder for X til X.

Ny husleie X kr.

Endringen er på X% og gjelder for X til X.

Tall for X kommer ca 10. X.

Det er kortere enn 12 måneder siden du sist endret husleien. I følge husleieloven kan du tidligst endre i X. Tall for X kommer ca 10. X.

Spørsmål og svar

Når kan husleien endres?

I henhold til husleieloven kan husleien endres tidligst ett år etter forrige leiefastsetting. Dette kan være ett år siden kontrakten ble inngått, eller ett år siden forrige justering av husleien. Heftet Nyttig å vite om husleieloven: Husleie, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, inneholder lettfattelig informasjon om endring av husleie. 

Hvordan beregnes ny husleie?

Endring av husleie baserer seg på endringen i konsumprisindeksen, og kan ikke overstige denne. Unntaket er ved justering til gjengs leie (se «Hva er gjengs leie?»). I kalkulatoren over kan du beregne ny husleie basert på når forrige endring eller fastsetting ble gjort.

Hvem kan kreve endring av husleien?

Begge partene kan kreve leien endret uten oppsigelse dersom endringen ikke tilsvarer mer enn endringen i konsumprisindeksen i samme periode, samt at det gis skriftlig varsel med minst én måneds frist. Dersom husleien skal justeres til gjengs leie, må dette varsles skriftlig med seks måneders frist.

Hva er konsumprisindeksen (KPI)?

Konsumprisindeksen viser den faktiske utviklingen av priser for varer og tjenester i Norge. SSB henter inn priser på rundt 650 varer og tjenester hver måned, og presenterer dette som indekstall i konsumprisindeksen. For å se endringen i pris mellom to tidspunkter, må man derfor regne ut prosentvis endring mellom to indekstall. Les mer om dette her: Konsumprisindeksen

Hva er gjengs leie?

Gjengs leie er gjennomsnittet av leieprisene på løpende leieforhold av boliger med samme størrelse, standard og beliggenhet. Dersom leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder, uten at husleien har blitt endret på andre måter enn med konsumprisindeksen, kan begge parter kreve at leien blir satt til gjengs leie. Gjengs leie krever varsel seks måneder før justering, og minimum ett år siden forrige indeksjustering.