Metoder og dokumentasjon for bygg, bolig og eiendom

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Levekårsundersøkelsen 2023 Notat 13. desember

    Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

  2. Tilstandsrapporter Notat 30. november

    Notatet starter med å beskrive bakgrunnen for prosjektet og litt informasjon om tilstandsrapportene og den nye avhendingsloven.