Lønn2016

Innhold

Arkiv for Lønn - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. februar 2017 2016 Laveste lønnsvekst på 2000-tallet
3. mars 2016 2015 Månedslønna økte med 2,6 prosent
20. mars 2015 2014 Månedslønna økte med 3,2 prosent
20. mars 2014 2013 Månedslønna økte med 3,5 prosent
20. mars 2013 2012 Månedslønna økte med 3,9 prosent
28. mars 2012 2011 Månedslønna økte med 3,8 prosent
31. mars 2011 2010 Månedslønna økte med 4 prosent
28. juni 2002 1997-2001 Lavest lønnsvekst blant de unge
1. juni 2010 2009 1 100 kroner mer i måneden for lønnstakere
22. juni 2006 2005 Månedslønna opp 3,3 prosent
9. desember 2004 2003 900 kroner mer i måneden
27. juni 2003 1997-2002 Lønnsstatistikk for alle ansatte
24. juni 2005 2004 Lønnsvekst på 3,8 prosent
19. juni 2008 2007 Månedslønna økte med 5,6 prosent
29. mai 2009 2008 Månedslønna opp 6,1 prosent
8. juni 2007 2006 4,8 prosent økning for lønnstakerne

For tidligere publiseringer se også: Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, Lønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, Lønn for ansatte i privat undervisning, Lønn for ansatte i fiskeoppdrett, Lønn for ansatte i industri, Lønn for tilsette i kraftforsyning, Lønn for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting, Lønn for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom, Lønn for ansatte i skoleverket, Lønn for ansatte i samferdsel, Lønn for ansatte i staten, Lønn for tilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, Lønn for ansatte i personlige tjenester, Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, Lønn for ansatte i varehandel, Lønn for tilsette i finanstenester og Lønn for ansatte i helseforetakene.