194177_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnprivund/aar
194177
1 000 kroner mer i måneden
statistikk
2015-02-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnprivund, Lønn for ansatte i privat undervisning, privatskoler, førskolelærere, lærereLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Lønn for ansatte i privat undervisning. Månedslønna gikk opp 1 000 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i privat undervisning1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

1 000 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i privat undervisning hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 41 500 kroner per oktober 2014. Dette var en økning på 1 000 kroner eller 2,5 prosent fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i privat undervisning, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Privat undervisning i alt40 50041 5002,540 10041 0002,2
Førskole- og grunnskoleundervisning36 20038 0005,036 10037 9005,0
Undervisning på videregående skoles nivå41 40042 9003,640 90042 6004,2
Undervisning i høyere utdanning45 70046 5001,844 70045 5001,8
Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning40 10040 8001,739 70040 3001,5

Privat undervisning omfatter grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og annen undervisning som trafikkskoler, arbeidsmarkedskurs, folkehøgskoler og voksenopplæring.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet privat undervisning med til sammen 7 502 heltidsansatte og 4 474 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for undervisning 21 300 ansatte per oktober 2014.