246209_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
246209
Månedslønna økte med 2,6 prosent
statistikk
2016-03-03T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn, snittlønn, yrker, lønnsnivå, lønnsmottakere, lønnsvekstArbeid og lønn, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Statistikken viser lønn for alle ansatte. Månedslønna økte med 2,6 prosent fra 3.kvartal 2014 til 3. kvartal 2015.

Lønn2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 2,6 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 43 400 kroner per 3. kvartal 2015. Det er 1 100 kroner, eller 2,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
20152014 - 201520152014 - 2015
1Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret.
Alle ansatte43 4002,640 8002,5
Menn46 2002,743 1002,9
Kvinner39 8002,637 9002,4
Heltidsansatte45 0002,742 4002,7
Menn47 2003,144 0003,0
Kvinner41 4002,239 8002,3
Deltidsansatte35 7002,333 1002,2
Menn35 9002,933 3003,4
Kvinner35 6001,733 0001,9

Tabeller for alle næringer finner du her

Heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 45 000 kroner per 3. kvartal 2015. Dette er en økning på 1 200 kroner, eller 2,7 prosent, fra samme tidspunkt i 2014. Til sammenligning utgjorde månedslønna for deltidsansatte 35 700 kroner, en økning på 800 kroner, eller 2,3 prosent, i samme periode.

For ansatte i privat sektor økte månedslønna fra 42 600 kroner i 2014 til 43 700 kroner i 2015, en vekst på 2,6 prosent. Tilsvarende økning for ansatte i offentlig sektor var 2,4 prosent, fra 41 700 til 42 700 kroner.

Kvinner hadde 86,1 prosent av menns lønn i 2015

Månedslønna for kvinner som andel av menns månedslønn, gikk ned fra 86,2 prosent i 3. kvartal 2014 til 86,1 prosent i 3. kvartal 2015. I offentlig sektor gikk kvinners andel av menns månedslønn ned fra 88,1 prosent til 87,4 prosent, mens den i privat sektor var uendret på 84,4 prosent.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle mannlige ansatte utgjorde 46 200 kroner per 3. kvartal 2015, mens tilsvarende månedslønn for kvinner var 39 800 kroner. Det tilsvarer en vekst fra samme tidspunkt året før på 1 200 kroner, eller 2,7 prosent, for menn og 1 000 kroner, eller 2,6 prosent, for kvinner.

Årslønna opp 2,8 prosent

Beregnet årslønn for alle ansatte, som er en sammenstilling av årslønn for hvert enkelt næringsområde, utgjorde i 2015 518 100 kroner. Det tilsvarer 13 900 kroner, eller 2,8 prosent mer enn i 2014.

Ansatte i industri hadde en årslønn på 516 000 kroner, noe som tilsvarer en økning på 12 700 kroner eller 2,5 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet en årslønn på 483 200 kroner, noe som utgjør en vekst på 13 000 kroner eller 2,8 prosent.

Ansatte i varehandel hadde en årslønn på 454 900 kroner, tilsvarende en vekst på 14 100 kroner eller 3,2 prosent.

Ansatte i olje- og gassutvinning hadde den høyeste årslønna i 2015 med 803 600 kroner. Dette tilsvarte en økning på 18 000 kroner eller 2,3 prosent fra 2014. I finansnæringen lå årslønna også høyt med 743 500 kroner, som tilsvarte en vekst på 27 700 kroner eller 3,9 prosent fra 2014.

Lavest årslønn hadde ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet med 357 300 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 10 000 kroner, eller 2,9 prosent.

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i staten, eksklusive helseforetakene, utgjorde 546 700 kroner i 2015. Dette tilsvarte en vekst på 2,7 prosent fra året før. Årslønna for ansatte i helseforetakene utgjorde 539 400 kroner, noe som tilsvarer en vekst på 2,7 prosent. Når det gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner utgjorde årslønna 483 100 kroner, en lønnsvekst på 3,2 prosent fra 2014.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 1 717 051 ansatte per 3. kvartal 2015, og dekker alle næringer med unntak av jord- og skogbruk. Kilden for statistikken er opplysninger rapportert til a-ordningen. Se mer informasjon i Om statistikken .

Ifølge tall fra Virksomhets- og Foretaksregisteret dekker statistikken om lag 2 445 000 ansatte per 3. kvartal 2015.