194181_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnfisko/aar
194181
Månedslønna økte med 2 200 kroner
statistikk
2015-02-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnfisko, Lønn for ansatte i fiskeoppdrett, fiskeoppdrettere, røktereLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn for ansatte i fiskeoppdrett. Månedslønna gikk opp 2 200 kroner, eller 5,5 prosent, fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i fiskeoppdrett1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 2 200 kroner

Heltidsansatte i fiskeoppdrett hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 000 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 5,5 prosent, eller 2 200 kroner mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Fiskeoppdrett i alt39 80042 0005,536 90038 7004,9
Av dette
Lederyrker62 90066 2005,258 30060 4003,6
Fiskeoppdrettere o.l.35 90037 8005,333 00034 6004,8

Fiskeoppdrettere og røktere er den dominerende yrkesgruppen i næringen med en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 37 800 kroner. Dette tilsvarer en vekst på 5,3 prosent, eller 1 900 kroner fra samme tidspunkt året før.

Ledere hadde en tilsvarende gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 66 200 kroner, en økning i snitt på 5,2 prosent, eller 3 300 kroner fra oktober 2013.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet fiskeoppdrett og klekkerier, med til sammen 3 502 heltidsansatte og 300 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken i fiskeoppdrettsnæringen til sammen 5 816 ansatte per oktober 2014.