194195_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkomm/aar
194195
Månedslønna økte med 1 700 kroner
statistikk
2015-03-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkomm, Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhetLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Månedslønna gikk opp 1 700 kroner fra 1. desember 2013 til 1. desember 2014.

Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet1. desember 2014

Tabellene ble rettet 11. mars 2015 kl. 11.45.

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 1 700 kroner

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 41 000 kroner per 1. desember 2014. Dette er en økning på 1 700 kroner, tilsvarende 4,3 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter næring. Gjennomsnittlig månedslønn per desember. Kroner og endring i prosent1
Månedslønn
201320142013 - 2014
1Tallene ble rettet 11. mars 2015 klokken 11:45
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt39 30041 0004,3
Administrasjon og forvaltning42 90045 1005,1
Undervisning41 40043 3004,6
Helsetjenester38 90040 9005,1
Pleie og sosial omsorg, barnehager mv.35 60037 3004,8
Pleie og omsorg i institusjon37 90039 5004,2
Omsorg uten botilbud, barnehager mv.34 40036 1004,9
Barnehager32 60034 1004,6

Heltidsansatte kvinner hadde 40 200 kroner i månedslønn, mens tilsvarende tall for menn var 42 800 kroner. Lønnsveksten fra desember 2013 til desember 2014 var 5,0 prosent for kvinner og 4,5 prosent for menn.

Kun ansattes hovedstilling i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken omfatter opplysninger om alle fastlønte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet per 1. desember. Mange ansatte i kommunene har flere stillinger med ulike stillingsprosenter. Det er kun hovedstillinger som inngår i statistikkgrunnlaget.