194185_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
194185
600 kroner mer i måneden
statistikk
2015-02-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Lønn for ansatte i helse- og sosialtjenester. Månedslønna gikk opp 600 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

600 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 36 900 kroner per 1. oktober 2014. Dette var 600 kroner, som utgjør 1,7 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
NæringsundergruppeAnsatte med i undersøkelsenMånedslønn (kr)Månedslønn (kr)Endring i prosent
201320142013 - 2014
Helse- og sosialtjenester38 72836 30036 9001,7
Helsetjenester10 11842 80043 7002,1
Sykehustjenester6 23942 50043 8003,1
Sosialtjenester28 61033 20034 0002,4
Pleie og omsorg i institusjon5 16936 30036 9001,7
Barnehager13 65530 90031 6002,3
Arbeidstreningsbedrifter4 82634 90035 9002,9

Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 43 700 kroner, mens heltidsansatte i private sosialtjenester hadde en tilsvarende månedslønn på 34 000 kroner. Dette var en økning på henholdsvis 2,1 og 2,4 prosent i perioden.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet helse- og sosialtjenester med til sammen 38 728 heltidsansatte og 29 782 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for helse- og sosialtjenester 113 800 ansatte per oktober 2014.