192458_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnbygganl/aar
192458
Månedslønna opp med 1 100 kroner
statistikk
2015-01-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnbygganl, Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, håndverkere (for eksempel rørleggere, elektrikere, snekkere)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn til ansatte i bygg og anlegg, f.eks. tømrere, elektrikere og anleggsarbeidere. Heltidsansattes månedslønn var 39 500 kroner 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna opp med 1 100 kroner

Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsbetaling på 39 500 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 1 100 kroner, eller 2,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt39 4002,937 6002,7
Menn39 4002,937 5002,7
Kvinner39 7002,638 6002,7
Heltidsansatte39 5002,937 7002,7
Menn39 4002,937 6002,7
Kvinner40 5002,339 2002,3
Deltidsansatte36 4002,234 3001,8
Menn37 1001,134 1000,6
Kvinner35 2003,834 5003,6

Til sammenligning utgjorde gjennomsnittlig avtalt månedslønn, månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonuser, i bransjen 37 700 kroner. Dette er en vekst på 1 000 kroner, eller 2,7 prosent, i denne perioden.

Håndverkere er en stor yrkesgruppe i bygge- og anleggsvirksomhet som hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 36 000 kroner. Dette er 900 kroner, eller 2,6 prosent, mer enn per oktober 2013. Blant håndverkerne hadde elektrikere en gjennomsnittlig månedslønn på 37 100 kroner. Dette er 3,6 prosent, eller 1 300 kroner, mer enn på samme tidspunkt året før. Tømrere og snekkere hadde en månedslønn på 33 300 kroner, som innebærer en lønnsvekst på 1,2 prosent, eller 400 kroner, i perioden. Til sammenligning hadde veg- og anleggsarbeidere en månedslønn på 41 300 kroner, som gir en lønnsvekst på 3,5 prosent, eller 1 400 kroner.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter i bygge- og anleggsvirksomhet med til sammen 72 512 heltidsansatte og 3 456 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret var det om lag 203 000 ansatte i næringa per oktober 2014.