192662_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonneiendom/aar
192662
Månedslønna økte med 1 200 kroner
statistikk
2014-12-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonneiendom, Lønn for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom, eiendomsmegling, utleie av eiendomLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønn for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom1. september 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 1 200 kroner

Heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 51 700 kroner per 1. september 2014. Dette er 1 200 kroner eller 2,4 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. september. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Omsetning og drift av fast eiendom i alt51 0002,647 0003,5
Menn54 2003,849 8004,6
Kvinner44 900-0,241 7000,7
Heltidsansatte i alt51 7002,447 5003,3
Menn54 6003,850 1004,6
Kvinner45 800-0,942 3000,5
Deltidsansatte i alt40 0002,639 1004,0
Menn44 2005,743 3008,5
Kvinner37 200-1,136 300-0,5

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn økte fra 46 000 kroner i september 2013 til 47 500 kroner året etter. Dette er en økning på 3,3 prosent i perioden. Gjennomsnittlig utbetaling av bonus per måned utgjorde 3 600 kroner i 2014, en nedgang på 400 kroner per måned fra 2013.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter i omsetning og drift av fast eiendom med til sammen 6 797 heltidsansatte og 588 deltidsansatte. Vektgrunnlaget til lønnsstatistikken for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom utgjorde 24 500 ansatte per september 2014, ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret.