192456_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnef/aar
192456
Månedslønna opp med 1 100 kroner
statistikk
2014-11-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnef, Lønn for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting, utleievirksomhet, reisebyråer, vakttjenester, rengjøringsvirksomhetLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Månedslønna gikk opp 1 100 kroner fra 1. september 2013 til 1. september 2014.

Lønn for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting1. september 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor vil bli publisert samlet i statistikken Lønn, alle ansatte 3. mars 2016.

Innhold

Publisert:

Månedslønna opp med 1 100 kroner

Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 36 800 kroner per 1. september 2014. Dette var en økning på 1 100 kroner, eller 3,1 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. september. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Forretningsmessig tjenesteyting i alt35 5003,234 0003,7
Menn36 6002,834 9003,3
Kvinner33 7004,032 5003,8
Heltidsansatte36 8003,135 2003,2
Menn37 7002,235 9002,6
Kvinner35 1004,533 8004,0
Deltidsansatte29 9003,128 8004,0
Menn30 3003,828 8005,1
Kvinner29 6002,828 7002,9

Forretningsmessig tjenesteyting er sammensatt av svært ulike virksomheter, hvor de ansattes lønnsnivå er varierende. Månedslønna varierte fra 31 900 kroner for ansatte i rengjøringsvirksomheter per september 2014, til 44 900 kroner for ansatte i annen forretningsmessig tjenesteyting.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i forretningsmessig tjenesteyting, med til sammen 41 362 heltidsansatte og 26 843 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret har dette næringsområdet til sammen 132 700 ansatte per september 2014.