195014_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnvar/aar
195014
Månadslønna opp 1 100 kroner
statistikk
2015-03-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnvar, Lønn for tilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemdLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Lønn for tilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd. Månadslønna gjekk opp 1 100 kroner frå 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for tilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhald

Publisert:

Månadslønna opp 1 100 kroner

Heiltidstilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd hadde ei gjennomsnittleg månadslønn eksklusive overtid på 39 000 kroner per 1. oktober 2014. Dette var ein auke på 1 100 kroner, tilsvarande 1,6 prosent, frå oktober 2013.

Heiltidstilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, etter yrke. Gjennomsnittleg månadslønn per oktober. Kroner og endring i prosent
MånadslønnAvtalt månadslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd i alt39 0001,637 8003,0
Av dette
Leiaryrke58 7001,657 1003,4
Akademiske yrke49 1001,948 4003,0
Høgskuleyrke42 900-1,442 1000,7
Kontoryrke34 8000,933 9001,2
Handverkarar36 1003,433 9005,0
Operatørar,sjåførar mv.34 2000,932 9002,2
Yrke utan krav til utdanning32 2001,931 3002,6

Talet på tilsette i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken byggjer på eit utval av verksemder i både offentleg og privat sektor i næringshovudområdet vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd med til samen 9 658 heiltidtilsette og 1 704 deltidstilsette. Ifølge Verksemd- og føretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd 11 400 tilsette per oktober 2014.