192446_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnfagvit/aar
192446
Månedslønna opp med 1 100 kroner
statistikk
2014-11-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnfagvit, Lønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhetLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1. september 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna opp med 1 100 kroner

Heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtid, på 54 600 kroner per 1. september 2014. Dette var en økning på 1 100 kroner, eller 2,1 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per september. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, i alt53 50054 6002,151 00052 3002,5
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting47 30048 8003,245 60047 0003,1
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse56 90058 2002,354 30055 7002,6
Arkitektvirksomhet51 80054 7005,651 20054 2005,9
Teknisk konsulentvirksomhet58 50059 1001,055 80056 6001,4
Teknisk prøving og analyse52 50055 8006,349 30051 7004,9
Forskning og utviklingsarbeid56 50057 9002,554 70056 3002,9
Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser45 80047 7004,144 10045 5003,2

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting er sammensatt av svært ulike virksomheter som alle er preget av et relativt høyt lønnsnivå. Månedslønna varierer fra 47 700 kroner for ansatte i annonse- og reklamebransjen, til 59 100 kroner for ansatte i teknisk konsulentvirksomhet.

Tall på ansatte benyttet i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, med til sammen 57 497 heltidsansatte og 6 629 deltidsansatte. I følge Virksomhets- og foretaksregisteret har dette næringsområdet til sammen 117 000 ansatte per september 2014.

Strukturelle endringer i næringen, i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil kunne påvirke lønnsendringen som måles.