92589_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
92589
Månedslønna økte med 3,9 prosent
statistikk
2013-03-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn, snittlønn, yrker, lønnsnivå, lønnsmottakere, lønnsvekstArbeid og lønn, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Lønn2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 3,9 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 39 600 kroner per 3. kvartal 2012. Det er 1 500 kroner, eller 3,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20122011 - 201220122011 - 2012
Alle ansatte39 6003,937 3003,9
Menn42 1003,239 4003,1
Kvinner36 4004,634 6004,5
Heltidsansatte41 0003,538 8003,7
Menn42 8003,140 1003,1
Kvinner37 8004,436 4004,6
Deltidsansatte33 1004,730 7004,4
Menn33 2004,130 7003,7
Kvinner33 1005,130 7004,4

Heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 41 000 kroner per 3. kvartal 2012. Det er en økning på 1 400 kroner, eller 3,5 prosent, fra samme tidspunkt i 2011. Til sammenligning utgjorde månedslønna for deltidsansatte 33 100 kroner, noe som en økning på 1 500 kroner, eller 4,7 prosent, i samme periode.

For ansatte i privat sektor økte månedslønna fra 38 600 kroner i 2011 til 39 800 kroner i 2012, en vekst på 3,1 prosent. Tilsvarende for ansatte i offentlig sektor økte månedslønna med 5,4 prosent fra 37 000 til 39 000 kroner. Månedslønna for kommuneansatte økte med 6 prosent til 37 300 kroner, mens statsansatte hadde en lønnsvekst på 4,8 prosent, til et nivå på 41 600 kroner.

Kvinner hadde 86,5 prosent av menns lønn i 2012

Månedslønna for kvinner som andel av menns månedslønn, økte fra 85,3 prosent i 3. kvartal 2011 til 86,5 prosent i 3. kvartal 2012. I offentlig sektor økte kvinners andel av menns månedslønn fra 88,3 prosent til 88,9 prosent, mens den i privat sektor økte fra 83,4 prosent i 2011 til 84,1 prosent i 2012.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle mannlige ansatte utgjorde 42 100 kroner per 3. kvartal 2012, mens tilsvarende månedslønn for kvinner var 36 400 kroner. Det tilsvarer en vekst fra samme tidspunkt året før på 1 300 kroner, eller 3,2 prosent, for menn og 1 600 kroner, eller 4,6 prosent, for kvinner.

Lønnsvekst på 0,4 prosent for administrerende direktører

Administrerende direktører i privat sektor hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 71 300 kroner per 3. kvartal 2012. Dette tilsvarer en vekst på 300 kroner, eller 0,4 prosent, fra året før. Til sammenligning var lønnsveksten for lederyrker generelt på 1 600 kroner, eller 2,7 prosent. Gjennomsnittlig månedslønn for denne gruppen var 61 200 kroner.

Ansatte i akademiske yrker og høgskoleyrker i privat sektor hadde en månedslønn på henholdsvis 53 700 kroner og 45 300 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 1 600 kroner for begge grupper, tilsvarende 3,1 prosent for akademikerne og 3,7 prosent for høgskoleyrkene.

Håndverkere i privat sektor hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 34 300 kroner per 3. kvartal 2012, en økning på 800 kroner, eller 2,4 prosent, fra 2011. Ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker økte månedslønna fra 27 700 kroner i 2011 til 28 600 kroner i 2012. Det tilsvarer en lønnsvekst på 900 kroner eller 3,2 prosent. For ansatte i yrker uten krav til utdanning i privat sektor, slik som renholdere og hjelpearbeidere, økte månedslønna fra 27 200 kroner i 2011 til 28 100 kroner i 2012. Det tilsvarer en lønnsvekst på 3,3 prosent.

Årslønna for alle ansatte opp 4 prosent

Beregnet årslønn for alle ansatte, som er en sammenstilling av beregnet årslønn for hvert enkelt næringsområde, utgjorde 470 900 kroner. Det tilsvarer 17 900 kroner, eller 4 prosent mer enn i 2011. Årslønna er beregnet på grunnlag av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, kvartalsvise lønnsindekser og eventuelle virkningstidspunkter fra lønnsforhandlinger for områder det ikke utarbeides lønnsindekser for. Årslønna tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for tolv måneder i året, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelse, naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger er ikke inkludert i beregnet årslønn.

Olje- og gassutvinning hadde den høyeste årslønna i privat sektor

Ansatte i olje- og gassutvinning hadde den høyeste årslønna i 2012 med 725 100 kroner. Dette tilsvarer en økning på 29 000 kroner, eller 4,2 prosent, fra 2011. I finansnæringen samt informasjon og kommunikasjon lå årslønna også høyt, henholdsvis 643 300 kroner og 606 800 kroner. I finansnæringen tilsvarte dette en nullvekst fra 2011, mens informasjon og kommunikasjon hadde en vekst på 25 800 kroner, eller 4,4 prosent.

Ansatte i industri hadde en beregnet årslønn på 472 300 kroner, noe som tilsvarer en økning på 20 600 kroner, eller 4,6 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i varehandel en beregnet årslønn på 419 400 kroner, noe som utgjør en vekst på 13 100 kroner, eller 3,2 prosent.

Lavest årslønn hadde ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, med 330 100 kroner. Dette tilsvarer en vekst på 9 000 kroner, eller 2,8 prosent.

Årslønna økte med 4,1 prosent i staten

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i staten, eksklusive helseforetakene, utgjorde 489 600 kroner i 2012. Dette tilsvarer en vekst på 4,1 prosent fra året før. Årslønna for ansatte i helseforetakene utgjorde 488 100 kroner, noe som tilsvarer en vekst på 3,6 prosent. Når det gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner utgjorde årslønna 436 800 kroner, en lønnsvekst på 4,9 prosent fra 2011.