192664_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnvare/aar
192664
Månedslønna opp med 600 kroner
statistikk
2014-12-09T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnvare, Lønn for ansatte i varehandel, butikker, bilverksteder, detaljhandel, engroshandel, stillingsbetegnelser (for eksempel bilmekanikere, apotekteknikere, dekoratører)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønn for ansatte i varehandel1. september 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna opp med 600 kroner

Heltidsansatte i varehandel hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 39 300 kroner per 1. september 2014. Dette er en økning på 600 kroner, eller 1,6 prosent, fra samme tidspunkt i 2013.

Ansatte i varehandel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. september. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Varehandel i alt37 0001,935 1002,6
Menn39 9001,837 5002,5
Kvinner33 0001,931 8002,6
Heltidsansatte39 3001,637 3002,2
Menn41 4001,538 9002,1
Kvinner35 3001,434 2002,4
Deltidsansatte28 6002,527 2003,4
Menn28 2002,926 5003,9
Kvinner28 8002,527 5003,0

Varehandel omfatter engroshandel, detaljhandel og motorkjøretøytjenester. Heltidsansatte i engroshandel hadde høyest lønnsnivå med i gjennomsnitt 44 300 kroner i måneden. Tilsvarende månedslønn for heltidsansatte i motorkjøretøytjenester var 38 300 kroner, mens heltidsansatte i detaljhandel hadde lavest gjennomsnittlig månedslønn på 33 700 kroner.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i varehandel med til sammen 107 585 heltidsansatte og 85 057 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for varehandel 360 500 ansatte per 1. september 2014.