194179_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsamf/aar
194179
Månedslønna økte med 1 300 kroner
statistikk
2015-02-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsamf, Lønn for ansatte i samferdsel, næringsområder (for eksempel sjøtransport, landtransport, reisebyråer), sjåførerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønnsutviklingen for ansatte ibl. a. post- og samferdselsnæringen. Månedslønna gikk opp 1 300 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i samferdsel1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 1 300 kroner

Heltidsansatte i samferdsel hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 41 800 kroner per 1. oktober 2014. Dette er en økning på 1 300 kroner, tilsvarende 3,2 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Samferdsel i alt41 2003,038 6002,9
Menn42 0002,739 2002,3
Kvinner38 1004,436 1004,3
Heltidsansatte41 8003,239 3002,9
Menn42 4002,739 7002,3
Kvinner38 8004,637 0004,5
Deltidsansatte35 8003,232 0001,9
Menn36 4003,132 1002,2
Kvinner34 8002,731 9001,9

Samferdsel omfatter næringene landtransport, sjø- og lufttransport, transporttjenester samt post- og distribusjonsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte varierer fra 35 400 kroner i landtransport til 56 500 kroner i lufttransport.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet samferdsel med til sammen 67 613 heltidsansatte og 18 070 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for samferdsel 133 900 ansatte per oktober 2014.