194187_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
194187
Månedslønna økte med 1 400 kroner
statistikk
2015-01-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn for ansatte i staten. Månedslønna gikk opp med 1 400 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 1 400 kroner

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 44 900 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 1 400 kroner, eller 3,2 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
1Ansatte i staten som er rapportert inn til Statens sentrale tjenestemannsregister
Staten i alt44 4003,042 9002,9
Menn46 4003,144 2002,8
Kvinner42 2003,241 4003,0
Heltidsansatte44 9003,243 3002,9
Menn46 7003,344 4002,8
Kvinner42 7003,142 0003,2
Deltidsansatte40 1002,038 8002,1
Menn42 5001,240 5001,5
Kvinner38 9002,438 0002,4

Menn i heltidsstillinger hadde i snitt en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 46 700 kroner, mens kvinner hadde en tilsvarende gjennomsnittslønn på 42 700 kroner. Dette utgjør en lønnsvekst fra 2013 på henholdsvis 3,3 prosent og 3,1 prosent, eller 1 500 kroner for menn og 1 300 kroner for kvinner.

StatistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger om 132 348 heltidsansatte og 28 934 deltidsansatte som er rapportert til Statens tjenestemannsregister per 1. oktober 2014. Statistikken omfatter også ansatte som følger lederlønnsregulativet.