195016_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
195016
Månedslønna økte med 3,2 prosent
statistikk
2015-03-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn, snittlønn, yrker, lønnsnivå, lønnsmottakere, lønnsvekstArbeid og lønn, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Statistikken viser lønn for alle ansatte. Månedslønna økte med 3,2 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Lønn2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 3,2 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 42 300 kroner per 3. kvartal 2014. Det er 1 300 kroner, eller 3,2 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Alle ansatte42 3003,239 8003,4
Menn44 9002,741 9002,9
Kvinner38 8003,537 0003,6
Heltidsansatte43 8003,141 3003,0
Menn45 7002,742 7002,9
Kvinner40 4003,338 9003,5
Deltidsansatte34 9003,332 4003,5
Menn34 9003,632 2003,5
Kvinner35 0003,632 4003,2

Heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 43 800 kroner per 3. kvartal 2014. Dette er en økning på 1 300 kroner, eller 3,1 prosent, fra samme tidspunkt i 2013. Til sammenligning utgjorde månedslønna for deltidsansatte 34 900 kroner, en økning på 1 100 kroner, eller 3,3 prosent, i samme periode.

For ansatte i privat sektor økte månedslønna fra 41 400 kroner i 2013 til 42 600 kroner i 2014, en vekst på 2,9 prosent. Tilsvarende økning for ansatte i offentlig sektor var 4,3 prosent, fra 39 900 til 41 600 kroner.

Kvinner hadde 86,4 prosent av menns lønn i 2014

Månedslønna for kvinner som andel av menns månedslønn, økte fra 85,8 prosent i 3. kvartal 2013 til 86,4 prosent i 3. kvartal 2014. I offentlig sektor ble kvinners andel av menns månedslønn økt fra 88,5 prosent til 88,9 prosent, mens den i privat sektor økte fra 84,2 prosent i 2013 til 84,4 prosent i 2014.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle mannlige ansatte utgjorde 44 900 kroner per 3. kvartal 2014, mens tilsvarende månedslønn for kvinner var 38 800 kroner. Det tilsvarer en vekst fra samme tidspunkt året før på 1 200 kroner, eller 2,7 prosent, for menn og 1 300 kroner, eller 3,5 prosent, for kvinner.

Moderat lønnsvekst for administrerende direktører

Administrerende direktører hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 73 900 kroner per 3. kvartal 2014. Dette tilsvarer en vekst på 500 kroner eller 0,7 prosent fra året før. Til sammenligning var lønnsveksten for lederyrker generelt på 1 700 kroner eller 2,8 prosent. Gjennomsnittlig månedslønn for denne gruppen var på 63 400 kroner.

Ansatte i akademiske yrker og høgskoleyrker hadde en månedslønn på henholdsvis 52 000 kroner og 44 900 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på henholdsvis 1 500 kroner eller 3 prosent for akademikere og 1 200 kroner eller 2,7 prosent for høgskoleyrker.

Håndverkere hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 36 200 kroner per 3. kvartal 2014, en økning på 900 kroner eller 2,5 prosent, fra 2013. Ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker økte månedslønna fra 30 900 kroner i 2013 til 31 800 kroner i 2014. Det tilsvarer en lønnsvekst på 900 kroner eller 2,9 prosent. For ansatte i yrker uten krav til utdanning, som for eksempel renholdere og hjelpearbeidere, økte månedslønna fra 29 200 kroner til 29 900 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 2,4 prosent.

Årslønna opp 3 prosent

Beregnet årslønn for alle ansatte, som er en sammenstilling av årslønn for hvert enkelt næringsområde, utgjorde i 2014 503 800 kroner. Det tilsvarer 14 600 kroner, eller 3 prosent mer enn i 2013.

Ansatte i olje- og gassutvinning hadde den høyeste årslønna i 2014 med 785 600 kroner. Dette tilsvarte en økning på 21 200 kroner eller 2,8 prosent fra 2013. I finansnæringen lå årslønna også høyt med 715 800 kroner, som tilsvarte en vekst på 34 100 kroner eller 5 prosent fra 2013.

Ansatte i industri hadde en årslønn på 503 300 kroner, noe som tilsvarer en økning på 13 700 kroner eller 2,8 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet en årslønn på 470 200 kroner, noe som utgjør en vekst på 13 000 kroner eller 2,8 prosent.

Lavest årslønn hadde ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet med 347 300 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 7 600 kroner, eller 2,2 prosent.

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i staten, eksklusive helseforetakene, utgjorde 526 300 kroner i 2014. Dette tilsvarte en vekst på 3,3 prosent fra året før. Årslønna for ansatte i helseforetakene utgjorde 525 200 kroner, noe som tilsvarer en vekst på 3,5 prosent. Når det gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner utgjorde årslønna 468 200 kroner, en lønnsvekst på 3,5 prosent fra 2013.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 1 702 550 ansatte per 3. kvartal 2014, og dekker alle næringer med unntak av jord- og skogbruk. Det er ikke knyttet egen datainnsamling til denne statistikken, kun beregninger og sammenstilling av opplysninger fra eksisterende lønnsstatistikk. Se mer informasjon i Notat 2011/12 eller i Om statistikken.

Ifølge tall fra Virksomhets- og foretaksregisteret dekker statistikken om lag 2 427 000 ansatte per 3. kvartal 2014.