1690_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnskole/aar
1690
Lønna i skoleverket opp 6,4 prosent
statistikk
2009-03-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnskole, Lønn for ansatte i skoleverket, grunnskoler, videregående skoler, lærere, adjunkter, lektorer, rektorer, månedslønn, årslønn, heltidsansatte, deltidsansatte, yrkesgrupper, overtidsgodtgjørelse, bonus, uregelmessige tilleggLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønn for ansatte i skoleverket1. desember 2008

Innhold

Publisert:

Lønna i skoleverket opp 6,4 prosent

Hel- og deltidsansatte i skoleverket hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsbetaling, på 35 000 kroner per 1. desember 2008. Dette tilsvarer en økning på 2 100 kroner, eller 6,4 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte tjente i gjennomsnitt 35 300 kroner i måneden, en lønnsvekst på 6,3 prosent fra året før.

Heltidsansatte i grunnskolene hadde 34 500 kroner i månedslønn, 5,9 prosent mer enn de hadde i 2007. Den tilsvarende lønnen for videregående skoler var 37 200 kroner - en lønnsvekst på 7,2 prosent.

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket. 2008

Adjunkter og adjunkter med opprykk er de største gruppene i skoleverket. Lønnsveksten var 5,7 prosent for adjunkter og 6,9 prosent for adjunkter med opprykk. Rektorer og andre ledere hadde en lønnsvekst på 7,1 prosent. Til sammenligning økte månedslønna for lærere med 4,4 prosent, mens lektorer fikk 7,7 prosent mer i måneden.

Kjønn og utdanningsgrupper

Heltidsansatte kvinner i skoleverket tjente 97 prosent av den tilsvarende lønnen for menn. Mens mennene hadde en månedslønn på 35 900 kroner, tjente kvinnene 34 900 kroner.

De fleste ansatte i skoleverket har inntil 4 års universitets-/høgskoleutdanning. Heltidsansatte i denne gruppa hadde en lønnsvekst på 6,2 prosent, til henholdsvis 34 600 kroner for kvinner og 35 400 kroner for menn. For ansatte med mer enn 4 års universitets-/høgskoleutdanning var lønnsveksten 7,5 prosent, til 39 300 kroner. Kvinner i denne utdanningsgruppa hadde en lønnsvekst på 7,9 prosent, mens mennenes tilsvarende vekst var på 7,3 prosent.

Se også egen lønnsstatistikk for ansatte i kommunal virksomhet

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 94 698 hel- og deltidsansatte i undervisningsstillinger i skoleverket per 1. desember 2008. Opplysningene innhentes fra KS.

Tabeller: