239698
239698
Liten auke i byggjekostnadene
statistikk
2016-06-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
true

Byggjekostnadsindeks for bustadermai 2016

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Liten auke i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,3 prosent frå april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,7 prosent medan materialkostnadene auka med 0,1 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Mai 2016
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,32,7176,8
Bustader i alt, arbeidskraft0,71,2183,1
Bustader i alt, materialar0,14,2180,7
Einebustader av tre0,32,4177,5
Einebustader av tre, materialar0,13,3179,0
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,32,6178,4
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,13,5178,0
Bustadblokker0,32,1175,4
Bustadblokker, materialar0,13,1184,3

Byggjekostnadene gjekk opp med 0,3 prosent både for einebustad og for bustadblokk frå april til mai i år. Lønnsstatistikken for 1. kvartal 2016 er rekna inn i byggjekostnadene for mai 2016.

Frå mai 2015 til mai 2016 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,4 og 2,1 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene steig med høvesvis 3,3 og 3,1 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.