251431
251431
Byggjekostnadene opp 3,3 prosent
statistikk
2017-01-13T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderdesember 2016

Statistikkbanktabell 08650 er midlertidig utilgjengelig.

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Byggjekostnadene opp 3,3 prosent

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 3,3 prosent frå desember 2015 til desember 2016. Materialkostnadene steig med 4,2 prosent i same periode

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Desember 2016
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,13,3179,0
Bustader i alt, arbeidskraft0,02,0185,2
Bustader i alt, materialar0,14,2182,4
Einebustader av tre0,12,9179,6
Einebustader av tre, materialar0,13,5180,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,13,2180,4
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,23,7179,9
Bustadblokker0,22,7177,8
Bustadblokker, materialar0,12,8185,9

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,1 prosent frå november til desember i fjor, og for einebustad av tre og bustadblokk gjekk dei opp med høvesvis 0,1 og 0,2 prosent i same periode. Materialkostnadene auka med 0,1 prosent for begge bustadtypane. 

Frå desember 2015 til desember 2016 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,9 og 2,7 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene steig med høvesvis 3,5 og 2,8 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB