• Brukerundersøkelsen ssb.no 2017

  Planer og meldinger 2018/04

  Publisert:

  Det har blitt gjennomført seks identiske brukerundersøkelser på ssb.no (i 2012, 2014, 2015, januar 2016, desember 2016 og desember 2017) med hensikt å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

 • Virksomhetsplan 2018

  Planer og meldinger 2018/03

  Publisert:

  SSBs strategiske plattform har vært gjeldende i ett år og består av visjon, verdier, lederprinsipper og seks strategiske temaer. Virksomhetsplanen for 2018 vil, på samme måte som for 2017, konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene i 2018.

 • User survey ssb.no 2016

  Plans and reports 2018/01

  Publisert:

  Five identical user surveys were conducted on ssb.no in 2012, 2014, 2015, January 2016 and December 2016 aimed at mapping users’ satisfaction with ssb.no.

 • Brukerundersøkelser ssb.no 2016

  Planer og meldinger 2017/7

  Publisert:

  Det har blitt gjennomført fem identiske brukerundersøkelser på ssb.no i 2012, 2014 og 2015, januar 2016 og desember 2016. Hensikten har vært å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

 • Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017-2020

  Planer og meldinger 2017/05

  Publisert:

  Kommunikasjonsstrategien 2017–2020 beskriver de overordnede strategiske prinsipper og mål for Statistisk sentralbyrås eksterne kommunikasjon frem mot 2020.

 • Årsrapport for Statistisk sentralbyrå 2016

  Planer og meldinger 2017/03

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2016, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

 • Virksomhetsplan 2017

  Planer og meldinger 2017/02

  Publisert:

  I 2016 har vi utarbeidet en ny visjon for SSB, og vi har definert seks strategiske tema som angir retningen for å nå visjonen.

 • Statistisk sentralbyrås internasjonale utviklingssamarbeid. Årsmelding 2016

  Planer og meldinger 2017/01

  Publisert:

  Formålet med SSBs utviklingssamarbeid er å bidra til utvikling av gode nasjonale statistikksystem og til bedre kapasitet for produksjon og bruk av offisiell statistikk i samarbeidslandene. Dette blir gjort gjennom å dele norske erfaringer med produksjon og bruk av offisiell statistikk.

 • Statistisk sentralbyrås internasjonale utviklingssamarbeid. Årsmelding 2015

  Planer og meldinger 2016/6

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå tilbyr assistanse til utviklingsland som ønsker å utvikle sitt nasjonale statistikksystem slik at det gir mer og bedre informasjon til folk og myndigheter om ulike samfunnsforhold.

 • Statistikkrådet 2015

  Planer og meldinger 2016/5

  Publisert:

  Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre.

 • Årsrapport for Statistisk sentralbyrå 2015

  Planer og meldinger 2016/4

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2015, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

 • Virksomhetsplan 2016 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2016/3

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2016 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen for 2016 og endringer fra tidligere år.

 • Virksomhetsplan 2016. Satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2016/02

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2016 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2016

 • Statistisk sentralbyrås datafangststrategi

  Planer og meldinger 2016/1

  Publisert:

  Datafangststrategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling for innsamling av data fra SSBs oppgavegivere.

 • Brukerundersøkelse ssb.no 2015

  Planer og meldinger 2015/8

  Publisert:

  Det har blitt gjennomført tre identiske brukerundersøkelser på ssb.no i 2012, 2014 og 2015. Hensikten har vært å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

 • Statistikkrådet 2014

  Planer og meldinger 2015/7

  Publisert:

  Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre

 • Årsrapport for Statistisk sentralbyrå for 2014

  Planer og meldinger 2015/6

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2014, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

 • Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2014-2017

  Planer og meldinger 2015/4

  Publisert:

  SSBs kommunikasjonsstrategi beskriver hvordan vi skal kommunisere med dem vi har, eller ønsker å ha, kontakt med.

 • Virksomhetsplan 2015 : risikovurderinger

  Planer og meldinger 2014/3

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2015 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen for 2015 og endringer fra tidligere år.

 • Virksomhetsplan 2015. Satsinger og prioriteringer

  Planer og meldinger 2015/2

  Publisert:

  Virksomhetsplan 2015 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2015